Tromsø Museum - Universitetsmuseet kan få nytt navn

Av Julia Loge

Publisert 3. mai 2018

Norges arktiske universitetsmuseum har et utvalg foreslått at museet bør hete.

Et nytt museumsnavn kan være et springbrett for å promotere både universitetet og Tromsø by, skriver utvalget bak rapporten Mulighetsstudie for Tromsø Museum – Universitetsmuseet, som ble lagt fram 2. mai.

De mener at navnet i større grad får fram tilhørigheten til UiT og fremhever fokuset på det arktiske. Med sin nye plassering i Tromsø sentrum og det nye kulturkvartalet, kan museet få anerkjennelse som «Den arktiske hovedstads museum».

Videre anbefaler utvalget at museet brukes som et utstillingsvindu for hele universitetet med skiftende utstillinger fra alle fagmiljø ved UiT. De ønsker også at museets magasin åpnes for publikum, at muligheten for peer review-utstillinger utredes, og at museet i større grad benyttes i undervisnings- og praksisøyemed.

– Jeg vil gjerne takke arbeidsgruppen for rapporten. Det trekkes opp spennende muligheter som vil vurderes i fagmiljøene og endelig avgjøres av universitetsstyret, sier rektor Anne Husebekk i en pressemelding.

Museet flytter inn i nytt bygg i 2025. Den siste tiden har det imidlertid vært stor debatt rundt Statsbyggs valg av anbudskonkurranse for byggeprosjektet, i stedet for en internasjonal arkitektkonkurranse. Utvalget anbefaler at universitetet ber om arkitektkonkurranse.