Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

UiO mener menn kan bli lønnstapere

Av Forskerforum

Publisert 15. mars 2013

Universitetet i Oslo advarer mot at statlige føringer for likelønn vil slå negativt ut for mannlige ansatte.

uio-mener-menn-kan-bli-l-nnstapere


– Vi ser at de som er lønnsledende innenfor de enkelte kategoriene, i all hovedsak er menn, sier Kristian Mollestad.

Fakta

 

Lønnsglidning

Lønnsglidningen er lønnsøkning som skjer ved andre forhold enn lønnsoppgjøret. For eksempel ved ansiennitetsopprykk eller personlig tillegg ved endret stilling.

Lønnsoverheng

Så mye som lønnen din ved utgangen av året overstiger lønnen du har hatt i gjennomsnitt hele året, utgjør overhenget. For mange kan utgangslønnen ved nyttår være større enn da året startet, men tariffoppgjøret tar utgangspunkt i gjennomsnittlig årslønn i fjoråret.

I fjor holdt NTL-UiO på å gå til brudd i de lokale forhandlingene, fordi kvinnene fikk så lav uttelling. Til tross for sentrale likelønnsføringer, var det menn som fikk mest.

– UiO tar ikke føringene om likelønn alvorlig, skrev fagforeningen i sin protokolltilførsel.

– Menn lider ikke

Fra arbeidsgiverhold er bekymringen en annen, skriver Uniforum. I UiOs innspill til Kunnskapsdepartementet (KD) om mellomoppgjøret i 2013, uttrykkes det en frykt for at de statlige føringene for likelønn på sikt vil slå negativt ut for mannlige ansatte.

– Det de i realiteten sier, er at menn skal ha mer enn sin pro rata i de lokale lønnsforhandlingene. Men menn er ikke en lidende gruppe på UiO, sier lokallagsleder i NTL Ellen Dalen til Uniforum.

I innspillet til KD heter det at kvinner på UiO «ligger godt an lønnsmessig sammenlignet med menn i flere sentrale stillingskoder, og er i mange miljøer lønnsledende».

UiOs nylig oppdaterte lønnsstatistikk viser at kvinner leder an lønnsmessig i 21 stillingskoder, og menn i 35. Særlig bra står det til blant de vitenskapelige ansatte. Her tjener kvinner mest i stillingskodene universitetslektor, stipendiat (sk 1013), postdoktor, førsteamanuensis, professor (sk 1017) og professor II.

Få kvinner på topp

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Forskerforbundet sier seg enig i at likelønnsføringene på sikt kan utgjøre en utfordring på UiO, og mener diskusjonen må tas.

– Samtidig er dette noe som kvinner har levd med i generasjoner. Da er det et paradoks at i det øyeblikket det kan tippe motsatt vei, er det plutselig et problem, sier Mollestad til avisen.

Av UiOs lønnsstatistikk framgår det for øvrig at det blant de 20 høyest lønnede professorene, er kun tre kvinner. Første kvinne kommer på niendeplass.

– Vi må ha en bevissthet rundt lønnsdannelse generelt. Vi ser at de som er lønnsledende innenfor de enkelte kategoriene, i all hovedsak er menn. Kvinner har et høyere snitt, men er mer samlet rundt midten, sier Mollestad. Han mener en diskusjon som ikke er tatt ordentlig på UiO, er om likelønn handler om forskjeller innad i stillingskodene eller mellom dem.