Uklart om tidligere UNN-direktør får professorjobb

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 30. april 2018

Tor Ingebrigtsen gikk av etter trusselanklager og fikk en mye omdiskutert sluttpakke.

Konflikten mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helse Nord nådde nye høyder da UNN-direktørens sluttavtale ble kjent i vinter.

Tor Ingebrigtsen. Foto: UNN

Tor Ingebrigtsen. Foto: UNN

Ifølge NRK beholder Tor Ingebrigtsen blant annet lønnen på 1,9 millioner kroner ut året og går rett inn i ny jobb som professor ved det Helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø – finansiert av UNN.

Det fikk en rekke stortingspolitikere til å reagere, blant dem Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

Men UNN sa ikke ifra til UiT at de hadde tilbudt Ingebrigtsen en professorjobb ved universitetet. Nå skal partene møtes i starten av mai for å diskutere saken, skriver Folkebladet.

– Vi ser på dette som en interessant mulighet, og vi ønsker dialog, sier personal- og organisasjonsdirektør ved UiT, Odd Arne Paulsen til avisa.

Ingebrigtsen har i dag en 10 prosent stilling som professor II ved det helsevitenskapelige fakultet. Framover blir det møter mellom UNN og UiT for å se på en eventuell utvidelse av stillingen.

Bør lyses ut

Forskerforbundet ved UiT er kritiske til avtalen, ifølge avisa.

De mener slike stillinger bør lyses ut, selv om de gis som gaveprofessorat, og at Ingebrigtsens kompetanse må vurderes av en oppnevnt sakkyndig komité, slik som ved andre professor-tilsettinger.

– I likhet med andre universiteter, ønsker også vi velkommen at institusjoner vil samarbeide med oss og finansiere professorater. Dette er også noe som er ønsket fra Kunnskapsdepartementets side. Det ser vi på som positivt, og noe som generelt vil representere en styrking av universitetet, sier Paulsen.

Han regner med mer klarhet i saken i midten av mai.