Unge forskere hardt rammet av koronakrisen – gikk utover produktivitet og psykisk helse
Annonse

Unge forskere hardt rammet av koronakrisen – gikk utover produktivitet og psykisk helse

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. august 2020

Nesten ni av ti unge forskere sier i en australsk undersøkelse at de har opplevd store forstyrrelser i arbeidet sitt på grunn av pandemien.

Undersøkelsen er gjort av EMCR Forum, en organisasjon som representerer unge forskere i Australia.

333 forskere som er tidlig eller i midten av sin forskerkarriere (inntil ti år etter avlagt ph.d.-grad), deltok.

Annonse

Australske universiteter stengte dørene i mars og april, og hjemmekontor ble hovedregelen. Skolene ble også flyttet hjem.

46 prosent av respondentene hadde omsorgsansvar. Konkurrerende oppgaver, avbrytelser, utvidet arbeidstid og oppfølging av barn med hjemmeskole hadde stor påvirkning på deres mentale helse og produktivitet under nedstengingen av samfunnet.

89 prosent sa for eksempel at koronasituasjonen forstyrret arbeidet deres. 83 prosent opplevde at endringer på arbeidsplassen (hjemmekontor osv.) gjorde dem mindre produktive.

Det var særlig forskere med omsorgsansvar som kom dårlig ut.

EMCR Forum oppsummerer noen nøkkelfunn for forskere med omsorgsansvar slik:

  • Konkurrerende oppgaver forårsaket stress og påvirket deres mentale helse negativt.
  • At forskerne ikke fikk jobbe uforstyrret, påvirket deres produktivtet.
  • Jobbing utover kvelder og i helger for å ta igjen det tapte, kan ha negative helseeffekter.

I tillegg var usikkerhet rundt fremtidig jobbsituasjon et stressmoment for mange. Begrensninger i tilgang til data og laboratorier, førte til bekymring for muligheten til fremtidig forskningsfinansiering.  

EMCR Forum kom med flere anbefalinger, blant annet kontraktsforlengelser for midlertidig ansatte, redusert arbeidstid for folk med omsorgsoppgaver og at statlige støttetiltak til hardt rammede universiteter.

I en pressemelding sier leder for EMCR Michael Bowen at uten rask støtte fra arbeidsgivere, forskningsfinansører og myndighetene, kommer det til å skje en «betydelig hjerneflukt».

  • Les også: