Vil ikke garantere nytt Oslo-universitet

Vil ikke garantere nytt Oslo-universitet

Av Forskerforum

Publisert 30. mai 2013

Planene om nytt universitet i Oslo og Akershus kan møte hindringer med borgerlig regjering.

vil-ikke-garantere-nytt-oslo-universitet


– Vi ønsker å sette i gang gjennomgang av universitetskriteriene så kjapt som mulig, sier Svein Harberg i Høyre.

vil-ikke-garantere-nytt-oslo-universitet


– Vi ønsker at høyskolene skal få mulighet til å utvikle seg faglig, sier Dagrun Eriksen i KrF.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

Hverken Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre vil la Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bli universitet uten nærmere utredninger. Dermed kan det bli vanskeligere for høyskolen å få gjennomført planene om å søke godkjenning som universitet, selv om høyskolen skulle klare å tilfredsstille alle kravene som gjelder i dag. Det skriver nettavisen ved Høgskolen i Oslo og Akershus ­– Krohno.

Etter planen skal høyskolen sende inn en søknad om å få universitetsstatus ved årsskiftet 2015/2016. Fra før er høyskolen blant landets største utdanningsinstitusjoner med rundt 17 000 studenter og over 1800 ansatte.

Annonse

KrF lukker døra

Høyres Svein Harberg, som sitter i Kirke-, utdannings-, og forskningskomitéen, sier til avisen at Høyre ikke ønsker å etablere flere universiteter før kriterier for godkjenning av universiteter og høyskoler er gjennomgått.

– Det er vanskelig å si hvordan fremdriften på dette kan bli. Først skal det være et valg, og så skal vi eventuelt forhandle med de andre på borgerlig side. Men vi ønsker å sette i gang gjennomgang av kriteriene så kjapt som mulig, sier han.

Kristelig Folkepartis nestleder Dagrun Eriksen vil lukke døra helt for nye universiteter.

­– Men vi åpner samtidig en annen dør som skal gi høyskolene nye utviklingsmuligheter. Vi ønsker at de skal få mulighet til å utvikle seg faglig, og vil gi dem både økonomiske og faglige gulrøtter for at de skal få den nødvendige tyngde og drivkraft, sier Eriksen.

– Har ikke råd til å si nei

Høyskoledirektør Ann Elisabeth Wedø er ikke redd for at en eventuell borgerlig regjering skal hindre institusjonens planer.

– Vi frykter ikke et regjeringsskifte. Høyre vektlegger i sitt program å bygge sterke fagmiljøer som kan hevde seg internasjonalt. HiOA er i dag en ledende profesjonshøyskole i Norden, og med universitetsstatus vil vi kunne hevde oss internasjonalt, sier hun til Khrono.

Hun forteller at høyskoleledelsen har hatt møter med Høyre om formuleringene i partiets program.

– Vi føler oss trygge på at partiet ikke vil hindre HiOA, som landets største utdanningsinstitusjon, å fortsette utviklingen med økt kvalitet i forskning og utdanning for å levere enda bedre på samfunnsoppdraget og på den internasjonale arena. Høyre har ikke råd til å si nei til oss, sier hun.