Frykter Akademikerne får for mye

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 19. oktober 2016

Statens personaldirektør avviser anklager om fusk i lokale oppgjør ved universitetene.

UiO-fagforeninger er fremdeles ikke overbevist om at pottene i høstens lokale lønnsforhandlinger er riktig utregnet, skriver Uniforum.

Fusk og fanteri?

Etter at hovedorganisasjonen Akademikerne kom til en selvstendig avtale med staten, med et annet resultat enn Unio, LO og YS, har det vært kranglet om hvor store pottene egentlig er. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har beregnet potten som skal forhandles mellom UiO og Akademikerne til 15 621 550 kroner. Den resterende potten som går til medlemmer av de andre organisasjonene og uorganiserte er beregnet til 43 076 580 kroner.

Men ikke alle stoler på departementets beregninger. Økonomiprofessor og tillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Steinar Vagstad mener at den lokale potten Akademikerne får i år er for stor. Han stiller spørsmål om det er fusk og fanteri i utregningen.

Som avtalt

Overfor Forskerforum avviser statens personaldirektør Gisle Norheim anklagene. I en e-post svarer han på Vagstads kronikk med at fordelingen av pottene er gjennomført som avtalt med hovedsammenslutningene.

– Grunnlaget for beregningene er lønnsmassen og årsverk innrapportert av virksomhetene gjennom a-ordningen per 1. oktober 2015. Denne lønnsmassen er igjen fordelt på de to hovedtariffavtalene, henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS Stat. Dette er gjort ved at Akademikernes oppgave over medlemmer per 1. mai 2016 er koblet mot virksomhetenes årsverks- og lønnsmasseopplysninger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar med andre ord en rent teknisk fordeling ut fra det som er avtalt, og gjør ingen ytterligere vurderinger av enkelttilfeller, sier Norheim.

Beregningene fastholdes

– Både Forskerforbundet og Unio har jobbet hardt for å prøve å oppklare dette, men avventer stadig beskjed om løsning, sier hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet UiO til Uniforum. Også NTL mener beregningen ved UiO er feil.

UiOs personaldirektør Irene Sandlie har opplyser til avisen at UiO har undersøkt saken med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som altså står ved de beregningene som alt er gjort.

– UiO har vært i kontakt med KMD og fått tilbakemelding om at de pottberegninger som er gjort, fastholdes. Departementet viste samtidig til at beregning av avsetningene til lokale forhandlinger er gjennomført som avtalt med hovedsammenslutningene, sier Sandlie.

 

LES OGSÅ: