40 milliarder til forskning og utvikling. Her er lekkasjene fra statsbudsjettet.
LUKK

Statsbudsjettet:

40 milliarder til forskning og utvikling. Her er lekkasjene fra statsbudsjettet.

Av Julia Loge

Publisert 6. oktober 2020 kl. 13:55

Regjeringen øker forskningsbudsjettene med 5 prosent, ifølge Marianne Synnes Emblemsvåg fra Høyre.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 legges fram 7. oktober kl. 10, og som vanlig er noen av de beste nyhetene lekket i forkant.

I fjor hadde forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø lovet bort over 200 millioner kroner allerede før statsbudsjettet ble lagt fram. I år er listen litt kortere:

Annonse
 • 11,6 milliarder kroner til NTNUs prosjekt for å samle campus, fordelt over flere år.

Men også andre departementer fordeler penger til forskning og høyere utdanning:

 • 32 millioner til kystforskning: 15,6 millioner kroner til Havforskningsinstituttet og 2 millioner til Veterinærinstituttet til forskning og overvåkning av kysten og fiskearter. 15 millioner til marine virkemidler i Forskningsrådet.
 • 26,5 millioner kroner til opprettelse 100 nye utdanningsstillinger for leger, såkalte LIS1-stillinger.

5 prosent økning

Til sammen foreslår regjeringen å bruke 40,9 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU) på tvers av departementene, opplyser stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til Forskerforum.

I statsbudsjettet for i år foreslo regjeringen å bruke 38,9 milliarder kroner på forskning og utvikling. Hvis man også regner inn skattefunnordningen, som gir næringslivet skatteletter for FoU, ble totalsummen 43,2 milliarder kroner i 2020-statsbudsjettet.

Det vil si at regjeringen foreslår å øke FoU-utgiftene med 5,14 prosent.

Koronastøtte til museer

I tillegg har kultuminister Abid Raja (V) vært i Bergen og lovet en ny krisepakke til museene:

 • 9,5 millioner kroner til Kode museum for å komme i gang med vedlikehold av Ole Bull-villaen på Lysøen.
 • 60 millioner til å dekke tapte billettinntekter ved museer som mottar mer enn 60 prosent offentlig støtte. Se hele oversikten nederst i saken.
Ole Bull kalte hjemmet sitt på Lysøen «Lille Alhambra». Nå skal råteskadene stoppes. Foto: Sean Hayford O’Leardy / CCBY

Forventer kuttpause

Med statsbudsjettet for 2020 kunne regjeringen vise fram økte tildelinger til forskning og høyere utdanning, men alt i alt ble veksten for den delen av budsjettet lavere enn den samlede veksten. Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, håper trenden snur i år.

– Vi ser hvor avhengig vi er av sterke forskningsmiljøer når krisen treffer. Det er ekstra viktig å satse på dette nå, sier Lind.

Det aller viktigste for fagforeningen hun representerer, er å stoppe de såkalte effektiviseringskuttene. Disse innebærer at alle statlige virksomheter, også universiteter og høyskoler, får årlige kutt i budsjettene sine på mellom 0,5 og og 0,7 prosent.

– Dette er en krevende pandemi. Det har vært kuttet seks år på rad, så i universitets- og høyskolesektoren har de samlede kuttene passert 1,3 milliarder. Pandemien har ført til både inntektstap og ekstraordinære utgifter, samt et rekordstort studentopptak. Vi forventer en kuttpause nå, sier Lind.

Men Sigrun Gjerløw Aasland i Tankesmien Agenda tror ikke det kommer en kuttpause i regjeringens forslag.

­– Jeg er redd universitetene må forvente en videreføring av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, selv om dette er en måte å spare penger på som er svært lite målrettet, sier Aasland. – Dersom målet er å kutte kostnader, ville det være bedre å gå i dialog med lærestedene om hvor det er mulig, og tenke i et lengre perspektiv, fortsetter hun.

Flere kan få kutt

Lind mener også at museer og forskningsinstitutter må prioriteres. Koronahåndtering alene får 25 milliarder i regjeringens budsjett, og ifølge Aasland er det mange sterke søknader til ekstrabevilgninger, ikke bare fra forskning og høyere utdanning. 

­– Det ville ikke overraske meg om flere områder opplever kutt i dette budsjettet, men det er for tidlig å stramme til nå. Tvert imot trenger vi å stimulere økonomien der det er mulig, og omstillingsoppgavene har ikke blitt noe mindre.

Aasland anbefaler undervisningsstedene å vise at de er med på regjeringens satsning på livslang læring.

­– Fremover vil det nok være lurt av universiteter og høyskoler å vise vilje til å bidra i helt nødvendige kompetanseløft i norsk arbeidsliv, her har mange universiteter en vei å gå med å utvikle korte moduler tilpasset voksne folk i jobb.

Kulturdepartementets «institusjonspakke»:

 • Alta Museum                                     1 990.000 kroner
 • Anno museum                                   2 890.000 kroner
 • Aust-Agder museum og arkiv        350.000 kroner
 • Barnekunstmuseet                           110.000 kroner
 • Bergen Kunsthall                              120.000 kroner
 • Buskerudmuseet                               1 370.000 kroner
 • Bymuseet i Bergen                            1 600.000 kroner
 • Dalane Folkemuseum                       65.000 kroner
 • Drammens Museum                        200.000 kroner
 • Galleri F 15                                        250.000 kroner
 • Gudbrandsdalsmusea                        95.000 kroner
 • Hardanger og Voss museum             680.000 kroner
 • Haugalandmuseet                             130.000 kroner
 • Helgeland museum                           600.000 kroner
 • Jærmuseet                                        1 750.000 kroner
 • Jødisk Museum i Oslo                        65.000 kroner
 • Jødisk Museum i Trondheim             35.000 kroner
 • KODE museum                                     6 000.000 kroner
 • Kraftmuseet                                       120.000 kroner
 • Kunstnernes Hus                               190.000 kroner
 • Lillehammer Museum                        3 420.000 kroner
 • MiA – Museene i Akershus                 1 380.000 kroner
 • Midt-Troms Museum                        60.000 kroner
 • Mjøsmuseet                                      120.000 kroner
 • Musea i Sogn og Fjordane                 920.000 kroner
 • Musea på Sunnmøre                         1 290.000 kroner
 • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark 510.000 kroner
 • Museene i Sør-Trøndelag (MiST)      6 030.000 kroner
 • Museet Midt                                    930.000 kroner
 • Museum Stavanger                           1 830.000 kroner
 • Museum Vest                                      2 100.000 kroner
 • Museumssenteret i Hordaland         550.000 kroner
 • Museumssenteret i Hordaland             550.000 kroner
 • Nord-Troms Museum                         30.000 kroner
 • Nordlandsmuseet                             1 880.000 kroner
 • Nordmøre Museum                          200.000 kroner
 • Nordnorsk Kunstmuseum                  270.000 kroner
 • Norsk Bergverksmuseum                  1 220.000 kroner
 • Norsk Industriarbeidermuseum        1 270.000 kroner
 • Norsk Teknisk Museum                     4 600.000 kroner
 • Nynorsk kultursentrum                     605.000 kroner
 • Næs Jernverksmuseum                     120.000 kroner
 • Oslo museum                                    310.000 kroner
 • Perspektivet Museum                       50.000 kroner
 • Preus museum                                  100.000 kroner
 • Randsfjordmuseet                             110.000 kroner
 • Romsdalsmuseet                               1 110.000 kroner
 • Ryfylkemuseet                                  75.000 kroner
 • Statens Kunstutstilling                       330.000 kroner
 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter     1 640.000 kroner
 • Sunnhordaland museum                   40.000 kroner
 • Svalbard museum                             1 480.000 kroner
 • Sør-Troms museum                          1 050.000 kroner
 • Sørlandets Kunstmuseum                 360.000 kroner
 • Telemark Museum                            1 310.000 kroner
 • Valdresmusea                                    270.000 kroner
 • Varanger Museum                            440.000 kroner
 • Vest-Agder-museet                           1 220.000 kroner
 • Vest-Telemark Museum                    780.000 kroner
 • Vestfoldmuseene IKS                        1 610.000 kroner
 • Vestfossen Kunstlaboratorium         80.000 kroner
 • Østfoldmuseene                                430.000 kroner