Ansatte ved Høyskolen Kristiania har fått 35.000 kroner i koronabonus
LUKK
Annonse
Annonse

Ansatte ved Høyskolen Kristiania har fått 35.000 kroner i koronabonus

Av Lina Christensen

Publisert 8. desember 2021 kl. 08:52

I november fikk ansatte ved den private høyskolen betalt for ekstrainnsatsen under pandemien.

20. november kunne de ansatte ved den private Høyskolen Kristiania glede seg over 35.000 kroner ekstra på kontoen:

– På tampen av året har styret besluttet å utbetale en engangssum for to års merarbeid. Styret har vedtatt å utbetale samme beløp uavhengig av stilling, bekrefter administrerende direktør, Solfrid Lind.

Utbetalingen er før skatt.

Noen kriterier er likevel satt: Hvis man har redusert stilling, så er engangssummen redusert tilsvarende. I tillegg må man ha vært ansatt de siste 12 månedene. Dersom man har sagt opp, vil man ikke få utbetalt engangssummen.

– Gjelder dette alle administrative og vitenskapelige ansatte, bortsett fra disse unntakene?

– Ja.

Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania. Foto: Høyskolen Kristiania

Et alternativ til overtid

Lind anslår at totalsummen er på rundt 20 millioner kroner.

– Vi har spart mye på at campus har vært stengt. Så vi har tatt penger fra innspart aktivitet, for eksempel mindre reising. Dette er også et alternativ til overtid.

Siden 12. mars 2020 har Høyskolen Kristiania lagt vekt på tre prinsipper: Forhindre smitte, sikre læringsutbyttet og forhindre frafall. Lind forteller at styret har lagt merke til hvor krevende det har vært å drifte høyskolen gjennom en pandemi.

– Det har vært ekstremt mange omveltninger for alle ansatte. Styret har sett dette, og ønsket å gi en takk for ekstraordinær innsats. De har også sett hvordan jobb og fritid har flytt over i hverandre, og hvordan alle har brettet opp armene og hatt studentene i fokus.

Ville dra på litt

Styreleder Peter Wesenberg forteller at dette var et eget initiativ fra styret.

Peter Wesenberg, styreleder ved Høyskolen Kristiania. Foto: Høyskolen Kristiania

– De ansatte har hatt et ekstraordinært arbeidspress. De har vært nødt til å snu seg rundt og blitt digitale på kort tid. Så når vi skulle kompensere, så ville gi såpass mye at det kjentes som en vesentlig påskjønnelse, sier styrelederen, som legger vekt på at beslutningen også er forankret hos ledelsen.

– Ja, 35 000 kroner er langt mer enn hva ansatte ved andre universiteter og høyskoler har fått?

– Vi bestemte oss for å dra litt på, slik at det kjentes ordentlig, og som en positiv påskjønnelse.

Takknemlige ansatte

Martin Frank Strand, lokal tillitsvalgt i Forskerforbundet, forteller at det har blitt mye jobbing på kvelder og i helger de siste to årene.

«De ansatte ved Høyskolen Kristiania er veldig takknemlige for at styret anerkjenner innsatsen som er lagt inn gjennom en kompensasjon for ekstra innsats over to år» skriver han i en sms.

«Dette er også i tråd med anbefalingen fra Forskerforbundet sentralt i forhold til at ekstra arbeid og kveldsarbeid bør kompenseres» skriver han videre.

Høyere sum enn ved andre universiteter og høyskoler

Høyskolen Kristiania er likevel ikke alene om å kompensere sine ansatte for pandemirelatert ekstraarbeid.

Både Oslomet og Kunsthøgskolen i Oslo har gitt en engangssum til sine ansatte:

I desember 2020 fikk alle ansatte ved Oslomet utbetalt en koronabonus på 10 000 kroner hver.

I juni 2021 ble Kunsthøgskolen i Oslo og fagforeningene enige om å gi 5000 kroner i tillegg til faste ansatte og ansatte i åremålsstillinger som har stått i over 20 prosent stilling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NTNU har arbeidsgiver derimot valgt å legge inn mer penger i de lokale lønnsforhandlingene. Da skjer fordelingen av pengene i forhandlinger med fagforeningene.

For et års tid siden satt HVL av 7 millioner kroner i de lokale lønnsforhandlingene. Summen skulle gå til et varig lønnstillegg for de ansatte.

I august 2021 besluttet også NTNU å gi 23,4 millioner kroner ekstra til de lokale lønnsforhandlingene.

  • Les også: