Dag Rune Olsen vil bli ny rektor ved UiT
LUKK
Annonse
Annonse

Dag Rune Olsen vil bli ny rektor ved UiT

Av Julia Loge

Publisert 6. november 2020 kl. 14:03

Fire søkere til rektorstillingen ved UiT Norges arktiske universitet. UiB-rektoren er blant dem.

– Vi har fått fire sterke søkere til jobben, og vi er glad for at det var så stor interesse, sier Stig Slørdahl i en pressemelding.

Han er eksternt medlem av styret ved UiT og leder innstillingsutvalget når UiT for første gang skal ansette en rektor uten å gjennomføre valg blant studenter og ansatte.

Annonse

Disse har søkt rektorstillingen:

  • Edel O. Elvevoll, professor ved Norges fiskerihøgskole
  • Jan-Gunnar Winther, direktør ved senter for hav og Arktis hos Nofima
  • Dag Rune Olsen, professor og rektor ved Universitetet i Bergen
  • Kenneth Ruud, professor og prorektor for forskning og utvikling ved UiT

16. desember møtes universitetsstyret til et ekstraordinært møte for å avgjøre hvem som ansettes.

UiT Norges arktiske universitet har vedtatt å gå over fra valgt til ansatt rektor. Den rektoren som tar over i august 2021 skal lede UiTs samlede virksomhet, ikke bare den faglige, og rapportere til styret, men ikke lede det.

Den nye rektoren ansettes for en periode på fire år fra og med 1. august 2021, og med mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode.

  • Les mer: