De rødgrønne blokkerer kriseforskrift for utdanning
Annonse

De rødgrønne blokkerer kriseforskrift for utdanning

Av Julia Loge

Publisert 28. mars 2020

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG har bestemt seg for å blokkere et sett forskriftsendringer på utdanningsfeltet under den nye koronaloven.

I statsråd fredag ble det vedtatt en rekke midlertidige forskrifter om tilpasninger i lovgivningen som følge av koronavirusutbruddet. Blant annet en forskrift som kunne sette til side universitets- og høyskoleloven uten å gå gjennom ordinære prosesser.

Fredag ettermiddag ble forskriftene sendt til Stortinget, der et mindretall bestående av en tredel av representantene har mulighet til å blokkere forslagene innen 24 etter at de blir foreslått.

Annonse

Da forskriftene skulle vedtas i Stortinget samme dag valgte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne å å stemme mot.

Reagerer på for vide fullmakter

– Dette er et tydelig signal til regjeringen om at vi ikke vil tillate at de går for langt. Endringene vi vedtok i koronaloven fungerer. Vide fullmakter uten god og løpende kontroll blokkerer vi, skriver SV-leder Audun Lysbakken på Facebook.

Grunnen er at endringene ikke er godt nok begrunnet og for vide og vil skape unødig usikkerhet i sektoren, hevdes det i en pressemelding fra de tre partiene.

Ifølge partiene reagerte på at det blant annet gis en åpning for at elever ikke skal få karakterer og vitnemål og på at hele universitets- og høyskoleloven kan settes til side.

Hastverk i forberedelsene

Forskriften som de rødgrønne nå vil blokkere ble sendt ut på høring med under 24 timers frist, og verken universiteter, høyskoler eller fagforeninger ble inkludert som høringsinstanser. Kunnskapsdepartementet forklarte det som en glipp på grunn av hastverk.

– Selv om vi må sikre raske beslutninger, så må vi sørge for kvalitet i de beslutningene som tas. Man kan ikke utelate en hel sektor. Nå må vi ta en fot i bakken, prøve på nytt og invitere de som kjenner sektoren til å komme med innspill, slik at det blir tatt beslutninger på riktig grunnlag, sa Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind til Forskerforum fredag.

Etter Stortingets beslutning lørdag, skriver Lind følgende på e-post til Forskerforum:

– Det synes vi er klokt.

Forrige lørdag vedtok et samlet storting den såkalte koronaloven som gir regjeringen videre fullmakter enn den vanligvis har. Loven gir regjeringen større handlingsrom til å håndtere det pågående utbruddet av koronavirus i Norge. Loven åpner for å la regjeringen endre gjeldende lover og forskrifter, uten å måtte gå via Stortinget og vanlige prosedyrer.

  • Les mer: