Denne boka skal Jan Grue lese i sommer: – Det føles obligatorisk
LUKK

Denne boka skal Jan Grue lese i sommer: – Det føles obligatorisk

Av Jørgen Svarstad

Publisert 30. juni 2021 kl. 12:33

Hvis Jan Grue var var utdanningsminister, ville han forsøkt å gjøre noe med frafallet blant funksjonshemmede elever og studenter.

I en serie sommerintervjuer i Forskerforum spør vi sentrale folk i kunnskapssektoren om løst og fast, blant annet hvordan de skal tilbringe sommeren og hvordan livet etter korona blir.

Professor og forfatter Jan Grue har markert seg på flere måter den siste tiden. Han har nylig kommet med ny bok. Han ble redaktør for Nytt norsk tidsskrift tidligere i år. Og i april ble han, sammen med forfatterne Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen, tildelt Fritt Ords pris. De fikk prisen for «deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge», som det heter i begrunnelsen.

Annonse

– Hva betyr det for deg å få den prisen? 

– Det betyr mye, særlig fordi prisen så tydelig er begrunnet med at funksjonshemning er et tema som bør løftes i offentligheten. Funksjonshemmede er verdens største, mest mangfoldige og kanskje også mest marginaliserte minoritet, som prisen minner om.

– Hva skal du gjøre i sommer?  

– Ta fullstendig ferie før jeg begynner i ny vitenskapelig stilling på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, der jeg tidligere har vært postdoktor. Og prøve å lese På sporet av den tapte tid, siden jeg fylte førti i år og det føles obligatorisk.

– Hva gleder du deg mest til i høst? 

– Å begynne på et forskningsprosjekt om funksjonshemning som politisk identitet, men også å lansere boken jeg akkurat har skrevet ferdig, «Hvis jeg faller. En beretning om usynlig arbeid.»

– Hva tror du blir annerledes etter pandemien?

– Det synes jeg er veldig vanskelig å vite. Hvis jeg skal være optimistisk, så håper jeg vi kan utnytte de digitale verktøyene vi nå har blitt fortrolige med, både til møter og undervisning – men bare der de faktisk er nyttige.

– Har du en bok, film eller TV-serie å anbefale i sommer? 

– TV-serien «It’s Always Sunny in Philadelphia», nå i sin femtende sesong og dermed nesten like lang som Prousts hovedverk, med omtrent like lite sympatiske karakterer.

– Hvis du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hva er det først du ville tatt tak i? 

– Frafallsraten for funksjonshemmede elever og studenter, som nok henger tett sammen med mangel på universell utforming og støtteordninger som brukerstyrt personlig assistanse – og som skaper store vansker både for enkeltmennesker og for samfunnet på sikt.

Les flere sommerintervjuer: