«Det har vært krevende å tilrettelegge for et godt kurs på grunn av pandemien»
Annonse

«Det har vært krevende å tilrettelegge for et godt kurs på grunn av pandemien»

Av Morten Brekke, viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder

Publisert 18. juni 2021

Viserektor Morten Brekke svarer på kritikken mot UiAs kurs i universitetespedagogikk.

Jeg viser til kollega Kristian Mjålands innlegg om vårt universitetspedagogiske opplegg UNIPED 17. juni hvor han peker på ulike forbedringspunkter.

Det er alltid ønskelig at vi får til en god dialog om alle sider med hvordan universitetet drives. Det er jo slik vi blir bedre, og jeg kan forsikre om at vårt pedagogiske utviklingssenter vil se på momentene Mjåland beskriver for å vurdere forbedringstiltak. Det er slik UNIPED-kurset vårt har vært utviklet siden oppstarten i 1999.

Annonse

Mjåland har helt rett i at det har vært krevende å tilrettelegge for et godt kurs på grunn av pandemien. Det som sies rundt kvaliteten på det som måtte bli digitalt tar vi til oss.

Opplegget skulle (som mye av undervisningen vår) etter planen være fullstendig oppmøtebasert, og vi mener at et kurs som også skal forberede våre undervisere for analog undervisning må ha en analog del.

Det å formidle fagstoffet er fokus i den siste delen av programmet som nå er utsatt. UiA-studentene melder i evalueringer at våre undervisere kan bli bedre i sin praktiske pedagogikk. Denne delen ble lagt helt til slutt i programmet i håp om å få det til innenfor planlagt tidsramme. Som også flere deltakere meldte til oss, var det ikke forsvarlig å gjennomføre på grunn av den krevende smittesituasjonen i Agder.  UiA som arbeidsgiver kommer til å legge til rette for at alle deltakerne får gjennomført siste del i høst, og tilbakemeldingene fra deltakerne så langt viser at dette lar seg gjennomføre.

Det som skrives i innlegget om ressursbruken bygger på noen misforståelser, men det kan vi gjøre nærmere rede for i videre dialog med Mjåland. Igjen, alle tilbakemeldinger tas imot med takk og tas med i arbeidet for stadig å forbedre og utvikle våre kurs.

Les også: