Fakta

Array

 

–Vi har studenter innom som forteller at de har hatt problemer med eksamensangst. De trenger hjelp til å roe seg ned og å få sove, forteller farmasistudent ved Universitetet i Oslo (UiO), Caroline Gjestad, til studentavisen Universitas.

Gjestad og hennes medstudent Maren Hoff jobber nå i praksis på apotek.

– Vanedannende
– En del av medikamentene som blir skrevet ut til studenter med eksamensangst er sterke preparater. Jeg synes dette er rart, forteller hun.

– Sobril og Imovane er de vanligste medikamentene. Dette er vanedannende stoffer, sier Hoff.

38 prosent har angst
Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2010 (ShoT) lider om lag 38 prosent av studentene i Oslo av «mye» eller «litt» eksamensangst, skriver Universitas. Problemet er størst for kvinnelige studenter, og jo yngre studentene er, desto mer frykter de eksamen. For 2,1 prosent av studentene ved UiO har det gått så langt at de har brukt prestasjonsfremmende legemidler, mot 1,4 prosent på landsbasis. Undersøkelsen gjelder både skjerpende medikamenter som rithalin og amfetamin, samt angstdempende midler.

Få i Norge
SHoT slår imidlertid fast at bruken av prestasjonsfremmende midler er lav blant norske studenter, sammenlignet med studenter i utlandet.

Farmasistudent Caroline Gjestad er bekymret over bivirkningene til slike midler og advarer mot å bruke dem til å få bedre eksamensresultater.

– Mange kan få «hangover» og bli trøtte dagen etter. I tillegg er de avhengighetsskapende. Da kan man spørre seg om de er særlig prestasjonsfremmende, sier hun.