Ett universitet doblet reklameutgiftene i fjor
LUKK
Annonse
Annonse

Ett universitet doblet reklameutgiftene i fjor

Av Julia Loge

Publisert 13. juni 2022

Universiteter og høyskoler brukte nesten 100 millioner kroner på reklame i 2021.

Den samlede prislappen for reklame, som ofte er rettet mot potensielle studenter, gikk opp nesten 13 millioner kroner fra 2020 til 2021, viser tall fra Statsregnskapet.

10-millionersklubben

Norges Handelshøyskole sto for en av de største økningene og passerte 10 millioner kroner. I det sjiktet finnes to andre, NTNU og Universitetet i Tromsø, som brukte henholdsvis 15 og 13 millioner kroner på reklame.

Annonse

Disse tre har svært forskjellige studenttall. Det vil si at NTNU brukte 651 kroner i reklame i 2021 for hver førstevalgssøker i 2022, mens NHH brukte over 5000 kroner.

Kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen forteller at halvparten av veksten skyldes økt satsing på etter- og videreutdanning. Korona-pandemien spiller også inn, slik at NHH har økt markedsføringen rettet mot elever i videregående skole.

­– Årsaken til dette er at vanlig rekruttering av studenter via fysiske skolebesøk og messer har vært avlyst på grunn av korona. Rekrutteringsarbeidet har derfor vært flyttet til digitale kanaler, skriver Mikalsen.

Han forteller at de også har brukt penger på å bytte ut profileringsproduktene sine med nye, mer bærekraftige produkter.

Dobling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har økt reklameutgiftene sine med 112 prosent, fra under 2,5 millioner i 2020 til over 5,1 millioner kroner i 2021. Blant annet har de markert at det er sju år siden NMBU byttet navn med seks reklamevideoer der alle replikkene er «NMBU».

– Disse filmene er akkurat det vi trenger for å skape litt oppmerksomhet, sa senior kommunikasjonsrådgiver i NMBU, Silje Kjenseth-Wynter til nettstedet Kreativt Forum i desember 2021.

Kommunikasjons- og markedsdirektør Hilde Torvanger bekrefter at de satser mer på reklame.

– Tidligere markedsførte vi oss primært bare overfor potensielle studenter, mens vi nå også bygger kjennskap hos andre målgrupper som er viktige for oss, skriver hun via pressevakten.

– Det er viktig for NMBU å styrke kjennskapen til universitetet. Forskningsformidling er kjernen i kommunikasjonsarbeidet vårt, og får derfor stort fokus. I tillegg er selvsagt studentrekruttering veldig sentralt. 

Med 2660 førstevalgssøkere i årets opptak har NMBU brukt 1925 reklamekroner per hode. Endringen i antall førstevalgssøkere ligger nesten likt som landsgjennomsnittet på 12,4 prosent nedgang. Men selv om ikke de har fått en større andel av søkerne, er Torvanger likevel fornøyd:

– Den økte markedsføringen har resultert i en signifikant økning i kjennskapen. Det er vi godt fornøyde med, svarer Torvanger.

1 av 3 brukte mindre

Statsregnskapet har tidsserie for 21 universiteter og høyskoler. To tredeler, altså 14, av disse har økt reklameutgiftene sine fra 2020 til 2021, og ti hadde sin høyeste registrerte utgift i 2021.

Men det er også dem som går mot strømmen. Universitetet i Oslo og Høgskolen på Vestlandet har redusert reklameutgiftene med over 40 prosent hver. UiO kan ikke svare på hvorfor reklameutgiftene er så mye redusert.

For både UiO og HVL gjelder at det selv om reklameutgiftene deres er redusert fra over 8 millioner kroner til under 5 millioner, så er endringene i førstevalgssøkere også der ganske likt med den nasjonale nedgangen.

Les også: