Mykere regler for oppholdstillatelse skal gjøre Europa mer attraktivt for akademikere.

– Dette betyr utvilsomt at europeiske universiteter vil få muligheten til å styrke sin konkurranseevne på den globale arenaen, og bli mer attraktive enn noen sinne for ambisiøse og høyt utdannende mennesker fra andre land.

Det sier medlem av Europaparlamentet for svenske Liberalerna, Cecilia Wikström til University World News etter vedtaket om et nytt visumdirektiv. Direktivet skal særlig gjøre det enklere og mer attraktivt folk fra utviklingsland å ha forsknings- eller studieopphold i Europa.

Utvidet rett til opphold

Direktivet innebærer blant annet at:

  • studenter og forskere kan fortsette å bo i Europa i ni måneder etter fullførte studier eller forskning, for å søke jobb eller starte foretak
  • studenter og forskere får reise friere innen EU under oppholdet, f.eks. ved utveksling for et semester
  • forskere får rett til å ta med seg familiemedlemmer, som får rett til å jobbe under sitt opphold i Europa
  • studenter får rett til å jobbe minst 15 timer i uken

Endringene svarer på en langvarig debatt i flere europeiske land om hvordan utenlandske forskere og studenter har blitt behandlet. Særlig kravet om å flytte ut av landet kort tid etter fullført grad eller forskningsprosjekt har blitt kritisert. Det har vært argumentert med at det er et tap både for studenten og utdanningslandet hvis uteksaminerte studenter ikke får muligheten til å bruke utdannelsen i det landet.

– Jeg er glad for at EU anerkjenner verdien av å tiltrekke seg høyt kvalifiserte folk og lokke dem til å bli ved å skape et samordnet europeisk system, sier Wikström.

Halverte oppholdstid

Samtidig møter direktivet kritikk fra Den europeiske studentunionen, ESU, for ikke å gå langt nok. ESU ønsker blant annet at studenter fra land utenfor EU skal ha samme rett til å jobbe som europeiske studenter. Et tidligere forslag var på 20 timer i stedet for 15. Studentene er heller ikke fornøyd med perioden studenter får oppholde seg i EU etter endt grad. Det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen var 12 måneder, og EU-parlamentet hadde et forslag på 18 måneder til vurdering. Resultatet ble halvparten: 9 måneder. Studenter ble også unntatt retten til å ta med familiemedlemmer.

– Vi håper at dette direktivet kun er et første skritt for å sikre et Europa tiltrekker seg flere ikke-europeiske studenter til sine universiteter, sier ESU-leder Fernando Galan.
Direktivet skal innføres i medlemslandene i løpet av to år.