Fagskoler og universiteter skal bli likere

Av

Publisert 12. august 2015

- En medisin mot arbeidsledighet og overakademisering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta

2012:
Grunnforskningsprogrammet for kjønnsforskning avsluttes
2013:
Ny strategi for kjønnsbalanse og -perspektiver i forskning lanseres. Kjønnsperspektiv skal inkluderes der det er relevant

Antall faste stillinger ved de tre største kjønnsforskningssentrene:

  • UiO: 6
  • UiB 3,5
  • NTNU: 3
 

– Vi trenger å gi fagskolene en mye større plass i utdanningssystemet. De har blitt stemoderlig behandlet i årevis, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen.

Studenter får like rettigheter

Ifølge avisen skal studenter ved fagskolene få samme rettigheter og plikter som studenter ved andre former for høyere utdanning. Det skal gjøres ved å

  • standardisere skolenes regelverk for utvisning, sensur og eksamen
  • opprette en nasjonal klagenemnd for fagskoler
  • gi elevene økonomiske rettigheter ved konfliktsaker med utdanningen
  • etablere et system for å få godkjent utenlandske fagskoleutdannelser

Isaksen mener at fagskolene lider under å ha vært lavt prioritert hos politikerne. I dag tar 16 000 studenter utdanning ved en av Norges over hundre fagskoler.

LO og NHO positive

– Mange ønsker en høyere utdannelse uten å bli akademiker. Samtidig ser vi behovet for omskolering, nå som arbeidsledigheten har økt og jobber forsvinner, i for eksempel oljebransjen. Fagskolene er en del av løsningen på alle disse utfordringene, sier Isaksen.

Både LO og NHO er positive til de varslede tiltakene, men mener Isaksens innsats for fagskolene først vil kunne måles når den varslede stortingsmeldingen kommer. En stortingsmelding om fagskolene vil bli lagt frem i 2016.