Får erstatning etter seksuell trakassering på UiO

Av Julia Loge

Publisert 13. april 2018

– Det viktigste for henne var å bli trodd, og det er hun blitt nå, sier advokat John Christian Elden.

– Dette er en viktig seier for alle trakasseringsutsatte mot maktmisbruk og dårlig ledelse, sier den tidligere UiO-forskeren Birgitte Moesgaard Henriksen til Forskerforum.

Etter en forhandling i Oslo tingrett torsdag har hun inngått forlik med Statens pensjonskasse. Dermed får hun utbetaling for yrkesskaden hun mener er et resultat av seksuell trakassering mens hun var doktorgradsstipendiat på Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, skriver Uniforum.

Elden håper på presedens

– Etter at rettens sakkyndige psykiater la fram en rapport var det ikke lenger tvil om at hun var utsatt for overgrep og trakassering mens hun jobbet på universitetet, sier John Christian Elden til Uniforum.

Elden omtaler utbetalingen som «solid» og sier at han tror saken kan danne presedens om hva som er uakseptabel lederkultur.

– Ikke presedens

Statens pensjonskasse kan ikke kommentere enkeltsaker, men juridisk direktør Rune H. Kristoffersen kan uttale seg på generelt grunnlag. Han er ikke enig med Elden i at denne saken kan skape presedens.

– Noen saker ligger slik an at rettsmekling kan være en god løsning for begge parter. Rettsmekling går ut på at partene forsøker å bli enige om en løsning ved å bruke en mekler. Alternativ til rettsmekling er en rettsak, som kan gå over flere år. Resultatet av en mekling vil bare ha virkning for partene og vil ikke gjelde for andre saker, sier Kristoffersen til Forskerforum.

Han legger til at yrkesskadeforsikringen ikke dekker psykiske påkjenninger eller belastninger over tid, for eksempel tilfeller av langvarig mobbing og trakassering.

– Alvorlige hendelser som oppstår over et kortere tidsrom kan anses som en yrkesskade.
Dette må vurderes helt konkret i hver enkelt sak, og reiser ofte vanskelige og kompliserte bevisspørsmål – særlig i saker der hendelsene er oppstått for mange år siden, sier han.

10 år som varsler

Henriksen har kjempet en lang kamp etter at hun varslet om seksuell trakassering fra veilederen ved fakultetet i 2008. Hun har varslet til fem ulike offentlige instanser, blant annet Arbeidstilsynet. I dag er hun uføretrygdet.

– Det har vært en stor påkjenning og veldig tøft å stå i. Det er ikke rart mange vegrer seg å si i fra når man ser utfallet av min sak. Slik det er nå, ser jeg at arbeidsgiver lett kan misbruke sin makt. Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å ivareta arbeidstakers verdighet og integritet. Men etter min mening er det ingen som håndhever at loven eller arbeidsgivers plikt følges opp. Ingen tar ansvar, sa Henriksen til Forskerforum i februar.

  • Les intervjuet med Henriksen: