Fikk ikke studieplass – får 375 000 kr i erstatning
LUKK

Fikk ikke studieplass - får 375 000 kr i erstatning

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. august 2017 kl. 20:34

Universitetets regnetabbe kostet studenten studieplassen.

Forskerforum skrev i mai om en student som i 2013 begynte på årsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). Målet var å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi. Det er et populært studium med mellom åtte og ti søkere per studieplass. Karakterene fra årsstudiet avgjør om studenter kommer inn på profesjonsstudiet.

Men selv om studenten hadde gode nok karakterer, kom hun ikke inn. Dette fordi Institutt for psykologi gjorde en regnefeil da de regnet ut karakterene hennes.

Les saken her: – Vi gjorde en regnefeil, og det er sterkt beklagelig

UiT tilbød henne en erstatning på 375 000 kroner for tabben de gjorde, og ba henne om å svare innen 30 juni. Hun ba imidlertid om utvidet svarfrist til 4. august, noe hun fikk. Nå har hun takket ja til dette tilbudet, bekrefter seksjonssjef Joakim Bakkevold ved opptaksseksjonen til Forskerforum.

Tok opp fag fra videregående

Etter å ha fått beskjed om at studieplassen glapp, trodde studenten at hun hadde små muligheter til å forberede karakterene. Derfor ville hun heller prøve å komme inn på profesjonsstudiet ved NTNU gjennom å forbedre vitnemålet fra videregående. Høsten 2014 begynte hun på en privat videregående skole. Men hun fikk tilfeldigvis høre av en annen student at det gikk studenter på profesjonsstudiet i Tromsø med dårligere karakterer enn henne. Etter nærmere undersøkelser viste det seg å stemme. Men da var det allerede desember. UiT la seg flate og innrømmet feilen. Hun skulle egentlig ha fått tilbud om studieplass. De hadde rett og slett vektet karakterene hennes feil. En karakter A, som egentlig var verdt 20 studiepoeng, ble feilaktig vektet til bare 10 studiepoeng. UiT tilbød henne en ny studieplass over nyttår eller til høsten. De anbefalte henne å vente til høsten.

Les også: Disse studiene er mest populære i 2017

Studenten sendte et erstatningskrav til UiT. Hun ville ha dekket semesteravgift og skolebøker ved privat videregående skole, utgifter i forbindelse med studielån, husleie og tilsvarende et års forventet inntekt som ferdigutdannet psykolog.

Og universitetet kom henne i møte, de er enige i at hun har krav på erstatning. Men de tilbyr henne en sum som er mindre enn den hun i utgangspunktet krevde. Dette fordi hun ble klar over feilen desember 2014. Fra dette tidspunktet hadde hun «mulighet til å innrette deg for å begrense tapet», skriver konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland og studiedirektør Heidi Adolfsen i en e-post til studenten. «Det må derfor gjøres et skjønnsmessig fratrekk, som vi har anslått til ca. kr. 140 000», skriver de.

–  Hun kunne tatt seg lønnet arbeid, utdyper Joakim Bakkevold til Forskerforum.

Les også: Her er de mest og minst fornøyde studentene i Norge

Her er regnestykket UiT har satt opp. Dette tilbyr de seg å dekke for studenten:

Skole- og semesteravgift til privat videregående: ca. 31 818 kr.

+ Erstatning for ett års fremtidig netto inntektstap med pensjonsopptjening,  ca. 480 280 kr.

+ Erstatning for renter på studielån fra Lånekassen tilsvarende  ca. 3000 kr

– Fratrekk: ca. 140 000 kroner

= Tilbud om erstatning: 375 000 kr.

Forskerforum har ikke klart å komme i kontakt med studenten.