– Firerkravet ser ikke ut til å ha gitt særlig gode resultater
Annonse
Annonse

– Firerkravet ser ikke ut til å ha gitt særlig gode resultater

Av Jørgen Svarstad

Publisert 9. januar 2022

Hver tredje lærerstudent strøk i matematikk. Regjeringen overlater til lærerutdanningene å følge opp de dårlige resultatene.

Torsdag 6. januar kom resultatene for de nasjonale matematikkeksamenene som alle lærerstudenter må ta i løpet av studiet.

Hver tredje student fikk stryk. Blant de som skal undervise på 1.-7. trinn, strøk nesten en av fire. Bare én prosent fikk toppkarakteren A. Det var også flere som strøk denne høsten enn i fjor høst.

Annonse

Samtidig har regjeringen bestemt at man ikke lenger trenger å ha karakteren 4 i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanningene. Nå blir kravet 3, som det var tidligere. 

Margret Hagerup (H) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget mener de høye stryktallene viser at det ikke er riktig å senke opptakskravet i matematikk.

– Vi mener det ikke er riktig å fjerne firerkravet nå. Vi ser en bedret gjennomføring for lærerstudenter, og det er ingen tvil om at lærernes kompetanse har mye å si for å utjevne forskjeller i elevenes forutsetninger, sier hun.

Slik kommenterer statssekretæren:

Men det er ikke statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet enig i. På spørsmål på om det er riktig å senke mattekravene, når så mange stryker med dagens krav, svarer han i en skriftlig kommentar:

– Firerkravet som den forrige regjeringen innførte, ser iallfall ikke ut til å gitt særlig gode resultater. Vi fjerner ikke firerkravet, men utvider opptakskravene, slik at de blir mer treffsikre og favner bredere, sier statssekretæren til Ola Borten Moe.

Ifølge regjeringens forslag trenger du ikke lenger å ha karakteren 4 i fellesfaget i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Men hvis du ikke har 4 i matematikk, må du ha flere skolepoeng i dag (se faktaboks).

Fakta
Regjeringen har foreslått å endre opptaksreglene for grunnskolelærer- og lektorutdanningene fra høsten 2022.

Ifølge forslaget trenger ikke lenger de som vil bli lærer å ha karakteren 4 i fellesfaget matematikk. I stedet må de ha minst 40 skolepoeng og karakteren 3 i matematikk og norsk.
Du kan også komme inn med minimum 35 skolepoeng og minimum gjennomsnittskarakter 3 i norsk og 4 i matematikk.

Slik kommenterer statsekretæren stryktallene:

– De to årene nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanning har vært arrangert, har falt sammen med pandemien. Dette gjør at vi har få funn, og ingen resultater fra en normalsituasjon for studentene. Pandemien har åpenbart hatt konsekvenser for undervisningen, og for situasjonen til studentene. Vi vet ikke i hvilken grad det kan ha påvirket resultatene, derfor må vi være litt forsiktige med å fortolke dem. Jeg har tiltro til at lærerutdanningene følger opp disse resultatene på en god måte. Formålet med deleksamenen er jo nettopp å utvikle kvaliteten på utdanningen.

Nasjonal deleksamen i matematikk har riktignok vært gjennomført siden 2015, men resultatene før og etter 2020 er ikke sammenlignbare.

På spørsmål om regjeringen vil følge opp resultatene, svarer Hoel:

– Jeg har tillit til at lærerutdanningene følger opp disse resultatene på en god måte. Dette er først og fremst et verktøy til hjelp for utdanningene i kvalitetsarbeidet. Samtidig må vi vurdere om dagens ordning med nasjonal deleksamen fungerer godt nok.

Les også: