Forelesninger på nett ga dårligere karakterer og høyt fravær
LUKK

Forelesninger på nett ga dårligere karakterer og høyt fravær

Av Jørgen Svarstad

Publisert 24. juni 2018 kl. 22:39

Forskere advarer mot «overdreven tro» på at videoforelesninger kan erstatte fysisk oppmøte.

På universiteter og høyskoler blir det stadig mer vanlig å gjøre opptak av og legge ut forelesninger på nett. Høyres landsmøte vedtok også i april at de ønsker at all undervisning på offentlige institusjoner skal bli digitalt tilgjengelig innen 2025.

Men ifølge en fersk engelsk studie, publisert i International Journal of Higher Education Research,  er det gode grunner til å holde litt igjen. Forskerne fant nemlig at videoforelesninger førte til at mange droppet å møte opp på forelesninger, og karakterene gikk ned.

Forskere ved King’s College London undersøkte to grupper med studenter som tok det samme realfaglige kurset på bachelornivå. De undersøkte tre forelesninger. Den ene gruppen tok emnet før videoopptak av forelesninger ble introdusert, den andre etter.

Fraværet gikk opp – karakterene ned

De fant flere tydelige forskjeller mellom de to gruppene, skriver Times Higher Education (THE).

*Fraværet fra forelesninger gikk kraftig opp etter at videoforelesninger ble introdusert. Antall som ikke møtte opp på en eneste forelesning, ble doblet etter at det ble mulig å se forelesninger på nett.

*Gruppen som fikk tilgang til forelesninger på nett, fikk betydelig dårligere karakterer enn de som ikke hadde dette.

I sammendraget skriver forskerne:

«Studien tjener som et nyttig eksempel (som kan kommuniseres til studenter) på fallgruvene ved en overdreven tro på videoforelesninger som erstatning for deltakelse på forelesninger».

Les også: Her er det mest og minst fornøyde studentene i Norge 

– Deltakelse viktig for karakterene

Martin Edwards, en av forfatterne bak studien, sier til THE:

– Vi vet at deltakelse på forelesninger er viktig for å få gode karakterer. En av grunnene er at fysisk tilstedeværelse gir en fundamentalt rikere læringsopplevelse enn å se forelesningen på en elektronisk enhet. Og det er virkelig en fundamentalt rikere læringsopplevelse enn å ikke se den i den i det hele tatt, noe det godt kan være at tilgang til  videoforelesninger oppfordrer til.

Det var i det hele tatt relativt få som så forelesningene den delen av semesteret hvor det foregikk undervisning. Seertallene var høyest etter at undervisningen var over. Og selv om noen studenter tok igjen det tapte ved å se videoforelesninger, viser studien at de fleste ikke klarte dette, sier Edwards.

Edwards understreker til THE at forskerne ikke er «anti videoforelesning».

– Vi vet at det kan være nyttig for studenter med bestemte læringsbehov. Men disse problemene er noe universiteter er nødt til å være klar over.

Høyre: – Først og fremst for allmennheten

I Norge var det Høyres digitaliseringsutvalg som foreslo for landsmøtet at alle forelesninger skal på nett. Stortingsrepresentant og leder for Peter Frølich utvalget skriver i en SMS til Forskerforum:

«Jeg mener selvsagt ikke at det er en brilliant idé for studenter å droppe undervisning og erstatte det med en video. Forslaget er først og fremst rettet mot allmennheten, og tanken om at alle skal kunne få oppleve sin del av kunnskapen som produseres og formidles på høyskoler og universiteter.»

Forskerforbundet er imidlertid skeptisk til partiets forslag. De har vist til både opphavsrett og risiko for feiltolkninger.

– Vi ser selvsagt positivt på at akademia åpner opp sin kunnskap slik at flere kan få ta del i den. Men noe av skepsisen har med opphavsrett og jus og den enkelte lærers rettigheter å gjøre. Det andre er at jeg er usikker på nytten, har leder Petter Aaslestad uttalt til Aftenposten.

Les også: