Et utvalg mener forskningen til Statistisk sentralbyrå (SSB) ikke er god nok. En mindre elitegruppe skal publisere mest mulig i internasjonale tidsskrifter, foreslår de.

Finansavisen skriver at et utvalg, som er nedsatt av administrerende direktør Christine Meyer i SSB, anbefaler å kutte forskningsavdelingen  fra 80 til mellom 20 og 30 personer. Disse skal få høyere lønn og presistje. De skal jobbe med sikte på å publisere hyppigere artikler i internasjonale akademiske publikasjoner. Resten skal over i statistikkavdelingen.

Ifølge utvalget er dagens forskningsvirksomhet «ikke gjennomgående på høyt internasjonalt nivå», og et flertall av de ansatte «arbeider med analyser som sjelden eller aldri utsettes for kritikk og kvalitetssikres gjennom fagfellevurdering i internasjonalt anerkjente tidsskrifter».

Les også: – Forskere har grunn til å være misfornøyd med lønna, sier tillitsvalgt.  Sjekk hva du bør tjene her.

– Store og uhåndterlige modeller

Ifølge avisen skriver to av medlemmene i utvalget, BI-professor Hilde Bjørnland og UiO-professor Kjetil Storseltten, i et vedlegg  at tankegangen bak SSBs modeller «tilhører et rammeverk som ble sterkt kritisert og senere gitt opp av forskningen på 1970/80-tallet.» De mener blant annet at SSBs modeller har et manglende mikroøkonomisk fundament, for vilkårlig tilpassing av ligningene og  at de er for store og uhåndterlige. Som erstatning anbefaler de små, avgrensede modeller til «mer spesifikke formål».

SSB kåret til beste prognosemaker

Men i Samfunnsøkonomenes årlige av prognosene for norsk økonomi, ble SSB i fjor kåret til beste prognosemaker de seks siste årene, ifølge Finansavisen. Utvalget skriver at SSB ligger på 6. plass blant samfunnsøkonomiske institusjoner i Norge, målt etter den internasjonale REPEC-standarden, foran blant andre Norges Bank.

Misliker forslagene 

Påtroppende sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, misliker flere av forslagene fra utvalget.

– Det er en enorm fordel for norsk lønnsdannelse at partene som skal forhandle har tillit til prognosene for norsk økonomi, som danner mye av grunnlaget for forhandlingene. Jeg har ikke samme tillit til den modellskolen utvalget anbefaler, sier han til avisen.