Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

- Forskning må vies tillit og interesse

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 22. november 2011

- Tiden er forskningens viktigste ressurs, sier professor Dag Hessen. Han vil ha statsministeren på banen for å heve forskningen.

Fakta

 

  • Norsk næringsliv brukte 18,5 milliarder kroner pÃ¥ FoU og sto for 16 800 FoU-Ã¥rsverk fordelt pÃ¥ 25 500 personer i 2010. Dette er en svak nedgang fra 2009 og 2008.
  • Staten dekker fire prosent av næringslivets FoU-utgifter.
  • I Ã¥rets statsbudsjett er FoU-bevilgningene økt med 0,3 prosent.
  • ForskningsrÃ¥det utlyste nylig 450 millioner kroner over fire Ã¥r til BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena.

 

– En fragmentert forskningshverdag er hovedproblemet, sa professor Dag O. Hessen under årets forskningspolitiske seminar i regi av Forskerforbundet.

Seminaret inviterte tirsdag 22. november flere hundre deltakere fra forskningssektoren til innlegg og debatt om forskningsfinansiering. Professor Hessen ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo fremhevet i sitt innlegg at tid til forskning er forskningens viktigste ressurs, som må ivaretas på en bedre måte om forskningens potensial skal fylles.

Etterlyser større fleksibilitet

– Det er stadig nye skjemaer å fylle ut. Det er stadig nye HMS-rutiner som må følges, som har kommet til på grunn av enkelte skandaler. Det kommer til nye innkjøpsrutiner og det er flere veiledningsrapporter som må skrives. Alle disse tingene er vanskelig å argumentere mot, men jeg tror løsningen er mer fleksibilitet innen prosjektene og systemene, sa Hessen.

Han brukte som eksempel at et femårig forskningsprosjekt ofte detaljstyres fra starten av, og at endrede prioriteringer underveis er svært vanskelig å få til.

– Om vi vet hva som skjer i forskningsprosjektet om fem år, er det et dårlig prosjekt. Vi må ha større grad av tillit til forskerne og fleksibilitet i systemet. Det er en enorm seleksjonsprosess å bli forsker, så jeg tror faren er liten for at systemet blir misbrukt. Vi har få lik i lasten.

Frykter mistillitsstrukturer

Overfor Forskerforum.no fremholder Hessen at det er lite behov for kontrollrutiner av forskere.

– Troen på at forskeren må kontrolleres for å utføre sin forskergjerning er overdrevet. Det er lite behov for kontrollrutiner.  

– Det er jo også eksempler på forskere som har misbrukt tilliten de har fått, som Penkowa i Danmark. Viser ikke det at det er behov for en viss sikring?

– Vi trenger en del rapportering, vi må for eksempel holde rede på hvem som publiserer og ikke publiserer. Men utgangspunktet er at i 99 prosent av tilfellene gjør forskerne en god jobb. Vi må ikke gå inn i mistillitsstrukturer.

Etterlyser dugnad i regjeringen

Hessen etterlyser også tydeligere grep fra regjeringshold i norsk forskningspolitikk og mener Finansdepartementet må engasjere seg mer i forskningsfinansieringen.

– Alle evalueringer har pekt på at det er sterke føringer for norsk forskning. Selvfølgelig drives det mye grunnforskning innenfor forskningsprogrammene til Forskningsrådet, men det er ikke grunnforskning som etterspørres. Det er fri forskning. Det har skjedd noe  vi har hatt en økning av fripro-midlene som monner en del, men det er fortsatt problemer med grunnleggende strukturer og det bør foretas et større strukturelt grep for norsk forskning, sa Hessen under sitt innlegg.

– Det er et paradoks at finansdepartementet ikke er mer med i forskningssammenheng, la han til og utdypte overfor Forskerforum.no:

– Mitt inntrykk er at regjeringens forskningsutvalg er veldig lite aktivt. Det er Kunnskapsdepartementet som styrer det meste, men det kunne vært mer dugnad med de andre departemententene. Det gjelder særlig for Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og Fiskeridepartementet.

Investering, ikke utgift

– Hva mener du er hovedutfordringen for forskningsfinansieringen i dag?

– At forskningsfinansieringen heves til et politisk nivå. Forskning må ikke ses som en utgift, men en investering. Det krever en grunnleggende aktiv politisk vilje på høyeste nivå. I dag er det bare noen få, som statsråd Tora Aasland, som er interessert i forskning. Ellers er det svært tynt.

– Du etterlyser at finansministeren og statsministeren kommer på banen?

– Ja. De må ikke bare si at de er opptatt av forskning, de må vise det.