Forskningsinstitutt hentet mest EU-midler
LUKK
Annonse
Annonse

Forskningsinstitutt hentet mest EU-midler

Av Julia Loge

Publisert 29. april 2021 kl. 10:56

Norske forskningsprosjekter har fått over 15 milliarder kroner fra Horisont 2020, ifølge Forskningsrådet.

Norske fagmiljøer fra næringsliv, akademia, helseforetak og offentlig forvaltning er med i nesten 1900 EU-prosjekter. På sju år har de fått over 15 milliarder kroner i direkte støtte, og vært del av internasjonale prosjekter med en ramme på 100 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

Til sammen betyr dette at Norges returandel har økt fra 1,69 prosent i det syvende rammeprogrammet til 2,49 prosent i Horisont 2020 per april 2021. Dette er vesentlig over regjeringens ambisjon om å hente hjem to prosent av de utlyste midlene.

Universitetene og høyskolene henter hjem 31 prosent, andelen til næringslivet ligger på 27 prosent, og instituttene henter hjem 25 prosent. Av de norske universitetene er det Universitetet i Oslo som får mest penger, etterfulgt av NTNU og Universitetet i Bergen. Av alle norske organisasjoner er det SINTEF som henter hjem mest, med totalt 188 millioner euro.

Horisont 2020 blir nå erstattet av Horisont Europa, som har et samlet budsjett på 95,5 milliarder euro i løpende priser i perioden 2021 til 2027. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål.

Disse 50 har fått mest EU-midler til forskning

Rangert etter antall mill. euro
Organisasjonsnavn
Innvilget beløp (mill. euro)
1SINTEF Konsern         188,1
2UNIVERSITETET I OSLO         163,9
3COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS         136,0
4NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU         116,3
5UNIVERSITETET I BERGEN             83,8
6NORGES FORSKNINGSRÅD             34,1
7BORREGAARD AS             26,7
8UNIVERSITETET I TROMSØ – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET           26,7
9OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF             22,4
10NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)           22,3
11KONGSBERG MARITIME AS             20,5
12NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS             19,5
13FOLKEHELSEINSTITUTTET             17,0
14KVÆRNER AS             16,3
15SIMULA RESEARCH LABORATORY AS             15,1
16NOFIMA AS             12,9
17OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET             11,7
18NIBIO – NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI           11,4
19NILU – STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING           10,8
20HAVFORSKNINGSINSTITUTTET               9,8
21NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING               9,5
22UNIVERSITETET I STAVANGER               9,0
23INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING               8,8
24INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK               8,3
25SMART INNOVATION NORWAY AS               8,2
26CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING               7,8
27NORWAY HEALTH TECH               7,7
28TELENOR ASA               7,1
29CESSDA ERIC               6,8
30ELKEM ASA               5,9
31METEOROLOGISK INSTITUTT               5,8
32OSLO KOMMUNE               5,5
33ALGINOR ASA               4,9
33WARTSILA NORWAY AS               4,9
33STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT               4,9
36STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING             4,8
36YARA INTERNATIONAL ASA               4,8
38WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA               4,7
39STAVANGER KOMMUNE               4,6
40SMERUD MEDICAL RESEARCH INTERNATIONAL AS               4,2
41NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT               4,1
42NORD UNIVERSITET               4,0
42OTECHOS AS               4,0
44OSLO CANCER CLUSTER SA               3,9
44TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskni             3,9
44CHR MICHELSENS INSTITUTT FOR VIDENSKAP OG ÅNDSFRIHET             3,9
47NORGES HANDELSHØYSKOLE               3,8
47UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF               3,8
49UNINETT SIGMA2 AS               3,7
50EIDESVIK SHIPPING AS               3,5