Forskningsrådet advarer om Brexit
LUKK

Forskningsrådet advarer om Brexit

Av Julia Loge

Publisert 23. januar 2019 kl. 09:00

Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til Horisont 2020 bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere.

Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

For eksisterende prosjekter med britiske samarbeidspartnere må norske deltagere være forberedt på endringer i prosjektene og reforhandling av kontrakter.

Annonse

Storbritannia trekker seg ut av EU 29. mars i år. Ifølge utmeldingsavtalen får landet fortsette som assosiert land i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Men avtalen ble nedstemt i parlamentet, og dermed øker sjansen for at Storbritannia går ut uten en avtale.

«Norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og andre aktører som deltar i Horisont 2020 må derfor forberede seg på at Storbritannia ved en ‘no deal’ fra 30. mars 2019 vil bli et tredjeland både i Horisont 2020, EUs øvrige programmer og innenfor EØS-retten», skriver Forskningsrådet.

Uten en avtale kan det bli vanskelig for brittiske studenter og forskere å oppholde seg ved norske institusjoner, og tilsvarende vanskelig for norske forskere og studenter å jobbe i Storbritannia. Britiske forskere kan fortsatt delta i Horisont 2020, men de kan i hovedsak ikke få økonomisk støtte fra EU.

Britiske myndigheter har signalisert at de vil dekke prosjektkostnadene for britiske partnere i Horisont 2020-prosjekter ved en «no deal», ifølge Forskningsrådet.