Forskningsrådet advarer om Brexit
LUKK

Forskningsrådet advarer om Brexit

Av Julia Loge

Publisert 23. januar 2019

Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til Horisont 2020 bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere.

Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

For eksisterende prosjekter med britiske samarbeidspartnere må norske deltagere være forberedt på endringer i prosjektene og reforhandling av kontrakter.

Annonse

Storbritannia trekker seg ut av EU 29. mars i år. Ifølge utmeldingsavtalen får landet fortsette som assosiert land i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Men avtalen ble nedstemt i parlamentet, og dermed øker sjansen for at Storbritannia går ut uten en avtale.

«Norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og andre aktører som deltar i Horisont 2020 må derfor forberede seg på at Storbritannia ved en ‘no deal’ fra 30. mars 2019 vil bli et tredjeland både i Horisont 2020, EUs øvrige programmer og innenfor EØS-retten», skriver Forskningsrådet.

Uten en avtale kan det bli vanskelig for brittiske studenter og forskere å oppholde seg ved norske institusjoner, og tilsvarende vanskelig for norske forskere og studenter å jobbe i Storbritannia. Britiske forskere kan fortsatt delta i Horisont 2020, men de kan i hovedsak ikke få økonomisk støtte fra EU.

Britiske myndigheter har signalisert at de vil dekke prosjektkostnadene for britiske partnere i Horisont 2020-prosjekter ved en «no deal», ifølge Forskningsrådet.