Forskningsrådet: Hvilke andre alternativer enn å kaste styret ble vurdert? Slik svarte Borten Moe i Stortinget.
LUKK
Annonse
Annonse

Forskningsrådet: Hvilke andre alternativer enn å kaste styret ble vurdert? Slik svarte Borten Moe i Stortinget.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. juni 2022

Hva endret seg fra 10. mars til 12. mai som gjorde at Ola Borten Moe bestemte seg for å kaste hele Forskningsrådets styre?

Det er et av flere skriftlige spørsmål forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har fått i Stortinget de siste ukene.

Som Forskerforum har fortalt, deltok statsråden 10. mars på et styremøte i Forskningsrådet. Tema var Forskningsrådets økonomi. I møtereferatet går det blant annet frem at statsråden minnet om at han har ansvaret for å følge opp at bevilgningsreglene blir fulgt. De diskuterte også en mye omtalt rapport som fastslår at måten Forskningsrådet har forvaltet pengene sine på, på noen områder er i strid med budsjettreglene i staten. Statsråden ga klar beskjed om at denne praksisen måtte opphøre.

Annonse

To måneder senere, den 12. mai, kom den svært overraskende meldingen om at Borten Moe avsetter hele Forskningsrådets styre.

– Hva endret seg?

I Stortinget stilte Kari-Anne Jønnes (H) skriftlig spørsmål til Borten Moe om hva som egentlig endret seg i denne perioden som gjorde at han bestemte seg for å kaste hele styret:

«Hvilke styringssignaler ble gitt den 10. mars, hvilke andre alternative enn å kaste styret ble vurdert, hvorfor ble ikke disse fulgt, og hva endret seg i situasjonen mellom 10. mars og 12. mai som førte til statsrådens konklusjon om å avsette hele styret?» spurte Jønnes.

I sitt svar fredag forrige uke sier Borten Moe at i møtet 10. mars la styret frem prognoser for avsetningene til Forskningsrådet. Borten Moe skriver at:

  • 10. mars fremla styret at prognosen var på avsetningene var på mellom en halv og én milliard kroner ved utgangen av 2022.
  • 7. april fikk Kunnskapsdepartementet oppdaterte tall fra Forskningsrådets administrerende direktør som sa at prognosen var -275 millioner kroner.

Forskerforum har tidligere spurt Forskningsrådet om hvorfor prognosene endret seg drastisk. De har forklart at dette skyldes «fremskyndig av aktivitet». Altså at penger blir utbetalt til prosjekter tidligere enn sist estimert.

– Behov for mindre og mer operativt styre

I svaret sitt sier Borten Moe videre:

«Generelt gjelder at eier både har en rett og en plikt til å vurdere om styrer i underliggende virksomheter har den riktige kompetansen sett opp mot de utfordringene virksomhetene står i til enhver tid. Min vurdering var at det er behov for en annen sammensetning av styret for å håndtere den situasjonen Forskningsrådet nå står i. Videre vurderte jeg at det er behov for et mindre og mer operativt styre. Det nye midlertidige styret kjenner både forskningsmiljøene, statens bevilgningsreglement og offentlig økonomi- og virksomhetsstyring godt.»

Ola Borten Moe svarte altså ikke direkte på om han vurderte andre alternativer enn å kaste styret.

Les også: