Forslag om nye opptaksregler til høyere utdanning: – Mer forståelig og rettferdig, sier Borch.
LUKK

Forslag om nye opptaksregler til høyere utdanning: – Mer forståelig og rettferdig, sier Borch.

Av NTB

Publisert 10. oktober 2023 kl. 08:41

Fjerning av alle tilleggspoeng og innføring av en rangerende opptaksprøve er blant forslagene for nye opptaksregler til høyere utdanning som legges fram i 2024.

Til våren legger regjeringen fram sitt samlede forslag for opptak til landets universiteter og høyskoler. Stortingsmeldingen er en oppfølging av forslagene fra utvalget som gikk igjennom hele opptakssystemet, og høringsinnspillene som er kommet inn i etterkant.

– Vi kan ikke ha det slik at ungdom må bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang. Vi kommer til å legge fram et mer forståelig og mer rettferdig system, med enklere kjøreregler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Reglene for opptak bestemmer hva du må kunne for å få studieplass og hvordan man bestemmer hvem som skal få studieplassen når det er mange om beinet. Departementet kaller det regler for kvalifisering og rangering.

Da forslagene var ute på høring, fikk spesielt forslagene om å fjerne alle tilleggspoengene i dagens system, og å innføre en rangerende opptaksprøve, mye oppmerksomhet.

Statsråden forsikrer at alle endringer i opptaksregelverket vil bli varslet i god tid.

– De som starter på videregående, skal ha forutsigbarhet når de gjør sine valg, sier Borch.

Stortingsmeldingen kommer også til å ta opp behov for overgangsordninger. Uansett vil ikke opptaket til høyere utdanning for studieåret 2024–2025 bli påvirket av forslagene.

Les også: