fra-m-nen-til-mars

I 1969 gikk Buzz Aldrin på månen. Nå skal han hjelpe andre til å sette sine ben på mars. Foto: NASA

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Den andre personen til å sette sine føtter på månen, Buzz Aldrin, skal hjelpe til med å kolonisere Mars.

85-åringen overlater reisen til andre, men skal bidra til Florida Institute of Technologys plan for å nå målet innen 25 år. The Buzz Aldrin Space Institute skal åpne i løpet av høsten, og Aldrin skal selv ha stilling der som professor og rådgiver.

NASA, som har sitt Kennedy Space Center ikke langt unna, er allerede i gang med å bygge en romferge som skal kunne frakte mennesker til Mars.