halvparten-vil-g--av-f-r-67

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Over 50 prosent av Unios medlemmer ønsker å gå av med pensjon før de fyller 67 år. Bare elleve prosent ønsker å jobbe etter fylte 67.

– Tilrettelegging for seniorene er det som må til hvis en vil at folk skal stå lenger, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.

26 prosent oppgir at de ønsker å gå av ved 67 år, mens fire prosent vil pensjoneres når de er 68 eller 69 år og fem prosent når de er 70.

Unio er Forskerforbundets hovedorganisasjon, og spørreundersøkelsen er utført for organisasjonen av Respons.