Hvor stor rolle spiller forskning og høyere utdanning når du stemmer?
LUKK

Hvor stor rolle spiller forskning og høyere utdanning når du stemmer?

Av Lina Christensen

Publisert 31. august 2021 kl. 21:20

Trengs det en tillitsreform innen forskning og høyere utdanning? Les Forskerforums reportasje her.

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet og tidligere lokalpolitiker for Venstre.

– Høyere utdanning og forskning spiller nok ikke en like viktig rolle som mange i sektoren skulle ønske at den gjorde. Det er både fordi det er et område som ikke betyr noe for veldige mange velgere, men også litt fordi dette er en såkalt valenssak, hvor politikerne er enige om målet, men uenige om hvem som er best til å gjennomføre dem.

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet

– En offensiv politikk på forskning og høyere utdanning er veldig viktig for meg. Jeg er glad for at forskning diskuteres i alle partiprogrammene, men uansett hvem som sitter i regjering etter valget, så er det helt nødvendig at Norge satser enda mer på forskning fremover. Det er avgjørende for at vi skal lykkes med bærekraft og omstilling, noe alle politikere må ta inn over seg.

Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU

– For meg er ikke forskning og høyere utdanning det viktigste tema når jeg stemmer, da er jeg mer opptatt av blant annet klima, økonomisk politikk og samferdsel. Samtidig skuler jeg til hva partiene tenker om universitets- og høyskolesektorens rolle og særlig dens uavhengighet, som bør støttes politisk fra sentralt hold.

Les også:

Annonse