KHiO-ansatt fikk sparken etter varsler om seksuell trakassering
LUKK
Annonse
Annonse

KHiO-ansatt fikk sparken etter varsler om seksuell trakassering

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. juni 2018 kl. 12:17

Kunsthøgskolen i Oslo får kritikk for at varsel ikke ble fulgt opp. En ansatt har fått sparken, en annen har sagt opp selv.

Rett før jul hasteinnkalte Kunnskapsdepartementet ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til et møte på grunn av et varsel om seksuell trakassering. lfølge varselet skal en ansatt ha seksuelt krenket og trakassert studenter over tid. Varselet beskriver en «ukultur der dette ikke bekjempes».

Siden har det kommet flere varsler om seksuell trakassering, og det er i alt varslet om tre personer, ifølge KHiO. Høyskolen nedsatte et eget varslingsutvalg. Nå har de konkludert. Ansatte og studenter har blitt informert om konklusjonene på et allmøte på skolen.

Annonse

Her er konklusjonen:

Ifølge en melding på KHiOs nettsider har varslingsutvalget funnet:

  • at det er sannsynliggjort i det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.
  • at det i en annen sak ikke er grunnlag for å konkludere med handlinger som representerer seksuell trakassering, men det er sannsynliggjort at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Den ansatte har sagt opp sin stilling.
  • at man i den tredje saken står overfor en situasjon hvor påstanden om at det har forekommet seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig underbygget og saken må derfor avsluttes fra varslingsutvalgets side.

Det var tidligere denne uken skolens tilsettingsutvalg vedtok å si opp en professor ved skolen.

Rektor Jørn Mortensen skriver i et notat til ansatte og studenter at han ser alvorlig på konklusjonene:

«Det har forekommet seksuell trakassering og det er avdekket brudd på skolens etiske retningslinjer. Nulltoleranse betyr nulltoleranse, og da er det vår plikt å sikre at dette etterleves i praksis.»

Varslingsutvalget består av rektor Jørn Mortensen, direktør Annemarie
Bechmann Hansen og to eksterne: Advokat Anne Marie Due og HR-direktør ved Oslomet Geir Haugstveit. Utvalget ha vurdert påstandene i varslene. I tillegg har de to eksterne vurdert institusjonens håndtering av tidligere varsler.

Sjekket ikke den ansattes referanser

De eksterne i varslingsgruppen kritiserer også KHiO for at de ikke gjennomførte referansesjekk da de ansatte en person.

«Dette er kritikkverdig og de eksterne rådgiverne mener det er problematisk at KHiO ikke har klare retningslinjer for referansesjekk ved kalling», skriver de.

 – Hvorfor gjorde dere ikke det?

– Det er antakeligvis fordi det var uklare retningslinjer for hvordan og for hvem det skulle gjøres i akkurat kallingssaker. Det er rettet opp i nå, sier Jørn Mortensen til Forskerforum.

Kalling innebærer at man ansetter uten utlysning.

– Avdekket frykt, usikkerhet, utrygghet

De påpeker også at et varsel fra 2010 ikke ble fulgt opp.

«Når det gjelder de øvrige varslene er disse håndtert på en god måte, men kunne samtidig på enkelte punkt vært håndtert bedre.»

– Hvorfor ble ikke varselet fulgt opp? 

–  Det ble lagt til side, sier rektor Jørn Mortensen.

– Hvorfor det?

– Det vet jeg ikke. Det var en vurdering som ble gjort den gangen, og det er en vurdering som blir kritisert av de eksterne.

Rektor Jørn Mortensen skriver videre at mange ikke har våget å si fra om trakassering.

«Varslingssaker knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering er lammende og vonde for alle parter. Det er avdekket frykt, usikkerhet, utrygghet og skam i alle sakene varslingsutvalget har håndtert. Det er en av grunnene til ønsket om anonymitet. Vi håper avslutningen av disse sakene betyr begynnelsen på et nytt kapittel for Kunsthøgskolen i Oslo, hvor vi alle bidrar til et trygt studie- og arbeidsmiljø, og hvor det er trygt å si ifra»

Fulgte ikke opp studentundersøkelse

Som Forskerforum har skrevet tidligere, var det i fjorårets studentundersøkelse 11 studenter som oppga at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra lærere. Varslingsgruppen kritiserer høyskolen for å ikke ha fulgt opp resultatene godt nok.

– Studentundersøkelser har vi hatt siden 2010. De har hatt som metode at man avdekker forhold på Kunsthøgskolen, og forsøker å jobbe med kulturelle og systemmessige tiltak. Man har ikke gått etter de konkrete hendelsene, sier Mortensen.
– De er kritiske til hvorvidt tiltakene som ble iverksatt  var tilstrekkelige?
– Jeg sitter i en arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådet som diskuterer hvordan man skal følge opp anonyme studentundersøkelser når det avdekkes forhold som er kritikkverdige. Dette er komplisert, rett og slett. Fordi det er en del av forutsetningene når man gjør anonyme undersøkelser at man ikke nødvendigvis forsøker å spore opp hva det er for noe. De eksterne rådgiverne sier at man kunne gjort andre og ytterligere tiltak.

Etter varselet før jul ba Kunnskapsdepartementet KHiO om å vurdere å politianmelde en av lærerne det ble varslet mot. «På bakgrunn av varslingsgruppens arbeid hvor dette også er vurdert, ser ikke Kunsthøgskolen at det foreligger grunnlag for politianmeldelse», skriver KHiO.

Det har blitt påstått at interne relasjoner på høyskolen skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling, men dette finner varslingsgruppen ikke grunnlag for.

Les også: KHiO-lærer advarte studenter mot kollega