KhiO-lærer advarte studenter mot kollega
Annonse
Annonse

KhiO-lærer advarte studenter mot kollega

Av Aksel Kjær Vidnes og Jørgen Svarstad

Publisert 11. januar 2018

Læreren oppfordret studentene om å gå til ledelsen hvis de opplevde noe. Hun reagerer sterkt på at personen hun advarte mot fortsatt jobber ved Kunsthøgskolen.

Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) ble rett før jul innkalt til et hastemøte hos Kunnskapsdepartementet, som hadde mottatt varsler om seksuell trakassering som skal ha pågått ved skolen over lengre tid. Varslene knytter seg til én lærer ved skolen.  Ifølge varselet har tidligere ledelse ved skolen blitt varslet, men uten at det har fått konsekvenser og uten at atferden har opphørt. Kunnskapsdepartementet mener saken er så alvorlig at de har bedt KhiO om å vurdere å politianmelde personen.

Les mer om varselet her: – Alvorlig seksuell trakassering over tid

Flere Forskerforum har snakket med forteller at denne personen har opptrådt krenkende overfor studenter over flere år.

Oppfordret studenter om å gå til ledelsen
Også ansatte har reagert på oppførselen til læreren. Forskerforum er kjent med at enkelte ansatte har meldt fra til ledelsen og at en ansatt har advart egne studenter. En som tidligere har undervist ved høyskolen, forteller at hun tidlig på 2000-tallet advarte sine studenter mot mannen. Hun sier hun har snakket med flere kvinner som har sagt til henne at de har blitt trakassert og utsatt for seksuelt press. Hun beskriver det som «tilbud som var vanskelig å håndtere» for studenter.

– Etter en time sa jeg til studentene hvor viktig det var for klassen at de sto sammen, og at hvis det var noen som fikk bemerkninger og upassende tilbud av en karakter som ikke hører hjemme på et undervisningssted, måtte de stå sammen og gå til ledelsen og si fra.

Forskerforum har vært i kontakt med den aktuelle læreren. Han ønsker ikke å kommentere påstandene om trakassering som blir framsatt i denne arktikkelen.

– Få seg et ligg
En tidligere student, som i dag er en aktiv kunstner innen sitt felt, lar seg intervjue under forutsetning om å være anonym. Han sier at han sa fra til en leder ved høyskolen om oppførselen til den ansatte, men at han ikke ble hørt. Dette skjedde på midten av 2000-tallet.

– Jeg varslet om at han drev med maktmisbruk i klasserommet, at han hadde en veldig sexistisk tone, kommenterte hudfarge og kunne si ting som at studentene måtte «få seg et ligg» for at de skulle kunne utøve kunsten, sier han.

Den tidligere studenten forteller at det særlig var kvinner som skal ha vært utsatt, men at også han opplevde å bli behandlet på en dårlig måte.

– Vi var så hjernevaskede, så vi trodde at det var sånn det skulle være. Folk var redde for å si fra fordi de opplevde at han satt med så mye makt.

Da han sa fra til en leder på høyskolen opplevde han at han ikke ble tatt på alvor.

– Jeg fikk som svar at «jeg har på følelsen at han er en våre mest elskede lærere».

Da han nylig tok kontakt med høyskolen, fikk han vite at klagen hans ikke var registrert i noe system. Han er frustrert over at ting ikke har blitt tatt tak i før nå.

– Nå har jeg registrert klagen på nytt. Det som er spesielt er at alle har visst, men ingen har gjort noe. Når man som ung student tar mot til seg og sier fra, og det ikke en gang har blitt loggført, er det jo en helt håpløs situasjon. Det er et jævla rottereir!

–Folk har tiet
Når vi spør den tidligere læreren, som advarte egne studenter, om hva hun syns om at den ansatte har kunnet fortsette i jobben, sier hun:

– Det er krise. Det er helt feil at han jobber der ennå. De menneskene rundt som har visst om det og tiet burde også få en advarsel, og de må bli gjort oppmerksom på den ansvarsfraskrivelsen de har stått for.

Forskerforum kjenner også til at ansatte advarte rektoratet ved høyskolen om at en av deres kolleger trakasserte studenter. Forskerforum har vært i kontakt med en av underviserne som sa fra til ledelsen den gang, men som ikke ønsker å uttale seg i saken. Vedkommende bekrefter imidlertid at ledelsen ble kontaktet om dette så langt tilbake i tid som tidlig på 2000-tallet.

Rektor: – Horribelt
Rektor ved KhiO Jørn Mortensen sier han ikke kjenner til at en tidligere ansatt advarte studentene, men sier:

–  Det er rett og slett horribelt. Slik skal det ikke være på Kunsthøgskolen. Vi har forpliktet oss til å lage et trygt miljø for studentene våre. Hvis dette er tilfelle, må vi spørre oss om hvordan dette har kunnet pågå. Om ledelse og ansatte har latt det pågå – at det har vært en taushetskultur –  er en del av de tingene vi skal undersøke, sier han til Forskerforum

Om studenten som sier han varslet uten at det fulgt opp eller registrert, sier han:

– Hvis det er riktig at tidligere varsler ikke ble fanget opp og førte til undersøkelser, er det kritikkverdig.

Fem varslingssaker siden 2015
KhiO har av Kunnskapsdepartementet fått frist til i dag med å redegjøre for hvordan de har fulgt opp denne saken og for det videre arbeidet. Mortensen vil ikke opplyse hvor mange varslinger som handler om den ene ansatte.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere noe som knytter seg direkte til ansatte på KhiO.

–  Folk sier at saker ikke har blitt registrert og fulgt opp?

–  Jeg kjenner bare til det som er registrert. Da er det en del av utredningen å finne hva det er varslet om, hvis det ikke finnes i våre systemer.

– Hvor flinke har dere vært til å registrere varslinger?

– Vi har et arkiv med registrerte varslingssaker og disiplinærsaker. Men en del av utredningen er å undersøke om det er kommet varslinger som ikke er registrert.  De første ti årene, fra tilbake til midten på 1990-tallet er det mest utfordrende, for da var det sammenslåing av arkiv knyttet til etableringen av KhiO, sier han.

Rektoren opplyser at skolen totalt siden 2015 har hatt fem varslingssaker og fem disiplinærsaker, der konsekvensene ved disiplinærsakene har vært muntlig eller skriftlig advarsel. Disiplinærsakene er ikke de samme som varslene. Én av disiplinærsakene handler om uønsket seksuell oppmerksomhet, sier han.

Les også: