Knuser ph.d.-drømmen
Annonse
Annonse

Knuser ph.d.-drømmen

Av Forskerforum

Publisert 28. februar 2013

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Stadig flere britiske studenter har ikke råd til å gå videre med studiene, skriver The Guardian.

Universitetsledere frykter at det vil bli en krise innen høyere grads studier om ett til to år. Årsaken er de nye studieavgiftene som ble innført i fjor. For mange er avgiftene så høye at studenter ikke har råd til å gå videre med studiene etter bachelorgraden.

Flere universitetsledere beskriver nå situasjonen som en tikkende bombe, som kan føre til underskudd på kvalifisert arbeidskraft og færre som er kvalifisert til doktorgradsstudier, og dermed forskning lengre sikt.