Metoo-ofre skal slippe å ta saken til domstolen: – Et historisk gjennombrudd

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 5. april 2018

Opposisjonen på Stortinget har sikret flertall for å innføre et lavterskeltilbud for ofre for seksuell trakassering. 

– Dette er et historisk gjennombrudd for kampen mot seksuell trakassering. Nå kan man trygt si at #metoo har fått en varig politisk endring, sier en svært fornøyd Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant fra SV.

Freddy André Øvstegård fra SV.

For med KrFs stemme har nå opposisjonen på Stortinget sikret flertall for å innføre et lavterskeltilbud for ofre for seksuell trakassering.

Det betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemnda får myndighet til å gi oppreising og erstatning i slike saker. I tillegg kan arbeidsgivere holdes ansvarlig.

Nettopp dette har oppropet #metooAkademia tatt til orde for, hvor blant annet varsler og tidligere ansatt ved odontologisk fakultet ved UiO, Birgitte Moesgaard Henriksen har engasjert seg.

Full enighet

Det var før jul at SV fremmet partiet forslag om 12 tiltak mot seksuell trakassering, og i dag leverte familie- og kulturkomiteen sin innstilling.

Det er full enighet om følgende forslag:

  • Styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering. Tilbudet skal ivaretas av Likestillings- og diskrimineringsombudet.
  • Sikre at seksualundervisningen i skolen inkluderer grensesetting og respekt av andres grenser.
  • Avklare hvordan spørsmål om seksuell trakassering tas inn i Elevundersøkelsen eller andre relevante undersøkelser i skolen.

– Overgriperen må bære ansvaret – ikke offeret

I dag har personer som utsettes for seksuell trakassering måtte ta saken til domstolene, noe som kan være både kostbart økonomisk og personlig, sier Øvstegård.

– Fram til nå har de som varsler ikke hatt noe rettsvern, og i svært mange saker har det ikke ført til noen dom. Nå får man en nøytral part som håndterer sakene på en god måte, vi gjennomslag for å tette dette hullet i kvinners rettssikkerhet og sørger for at det er overgriperen som må bære ansvaret for sine handlinger, ikke offeret.

Forslaget skal nå til endelig votering i Stortinget torsdag 12. april. Tiltakene legges inn i under statsbudsjettet for neste år, og blir dermed satt ut i livet fra og med 2019.