Linda Bernander Silseth vil skape det beste museet i Europa.

Kulturdepartementet har oppnevnt sine representanter til styret for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Ny styreleder fra januar blir Linda Bernander Silseth, som i dag er styreleder i Norsk Tipping og tidligere sjef for Flytoget. I den kommende fireårsperioden skal styret blant annet ansette direktør for en ny åremålsperiode, og ha oppsyn med byggingen av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen og flyttingen av samlingene dit. Et samlet nybygg var en forutestning da Nasjonalmuseet ble etablert i 2003 ved sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst. Bygget  vil bli Nordens største kunstmuseum når det står ferdig i 2020.

I forbindelse med oppnevnelsen uttaler kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK at en av de viktigste oppgavene for Silseth blir å trekke nye publikumsgrupper til Nasjonalmuseet.