Nokut er ikke fornøyd med Høgskulen på Vestlandet
LUKK

Nokut er ikke fornøyd med Høgskulen på Vestlandet

Av Julia Loge

Publisert 27. juni 2019 kl. 09:51

Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet tilfredsstiller kravene til kvalitetsarbeid, ifølge Nokut. HVL må rette opp.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut) har vurdert hvordan de fire universitetene og høyskolene jobber med det systematiske kvalitetsarbeidet, for eksempel hvordan de kontrollerer at nye studietilbud er i trå med forskriftene hvordan høyskolen evaluerer de eksisterende fagene.

HVL er på god vei

Høgskulen på Vestlandet får kritikk for det overordnede arbeidet med å sikre at fagene holder god nok kvalitet. Ifølge rapporten fra Nokut har HVL mange ulike ordninger for å evaluere om studier er forskriftsmessige, men hver for seg, og samlet sett, er det ikke tydelig nok hvordan HVL systematisk kontrollerer at kravene er oppfylt.

En av utfordringene Nokuts komite trekker fram er at de ikke finner skriftlig dokumentasjon på at HVL har vurdert utfordringene som oppstår når lokale fagmiljøer med ulik størrelse og kompetanse skal samordne studietilbudene på tvers av ulike campus, for eksempel i bachelorutdannelsene på Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Nokut-komiteen mener likevel at HVL er på god vei og at det er enkle grep som kreves for å tilfredsstille kravene, som å gjøre det tydelig hvem som har ansvar for at kravene til fagmiljøene kontrolleres. Samtidig oppfordrer Nokut HVL til å passe på at kontrollene ikke blir for omfattende.

– Jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal kunne rette opp i dette, sier prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik.

– Det er ett område der vi har mangler, som må rettes opp. Nokut sier ikke at vi mangler kompetanse på studieprogrammene våre, men at vi mangler systemet for å dokumentere det. Det jobber vi med. Jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal kunne rette opp i dette, sier prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik til Forskerforum.

I september skal institusjonene levere sine kommentarer til komiteenes rapporter før endelig vedtak etter planen skal fattes i oktober 2019.

Fornøyde ved Nord

Ifølge en pressemelding fra Nord universitet slår Nokut-komiteen fast at «det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå ved Nord universitet, og at komiteen opplever at ledelsen på ulike nivåer arbeider engasjert og handlekraftig for å sikre kvalitet i utdanningen. I rapporten heter det at «Nord har tydelige ambisjoner om kvalitet og en klar vilje til forbedring», og at universitetet kan dokumentere mange og varierte tiltak med mål om å stimulere til kvalitetskultur blant ansatte.»

– Jeg er kjempefornøyd med det arbeidet som er gjort. Dette er et solid teamarbeid på tvers av fakultetene som vi virkelig har lyktes med, og som har bundet sammen hele Nord universitet, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen.

Dette rutinetilsynet er bare ett av flere tilsyn Nokut har med Nord universitet. Det er også mye oppmerksomhet knyttet til Nokuts tilsyn med doktorgradsutdanningen «Ph.d. i studier av profesjonspraksis». Hvis utdanningen ikke tilfredsstiller kravene og Nord ikke greier å rette opp, kan de i verste fall miste en ph.d.-utdanning, og da vil de ikke lenger ha de fire doktorgradsprogrammene som utgjør et minstekrav til et universitet.

  • Les også: