Nord-styret ber om ny vurdering av om sykepleie kan bevares i Namsos

Av Jørgen Svarstad

Publisert 30. april 2019

Hva skal til for å ha et permanent tilbud innen sykepleierutdanning i Namsos? spør styret ved Nord universitet.

I dag behandlet styret ved Nord universitet saken om ny studiestruktur. Administrasjonen har i en utredning foreslått store endringer, blant annet å legge studiestedene i Nesna og Sandnessjøen, samt trappe ned virksomheten i Namsos betydelig.

Saken skal nå ut på høring, og styret skal ta endelig stilling til forslagene 26. juni.

Men styret, som møttes på Værnes, kom med et vedtak som er viktig for den videre behandlingen av saken. Styret ba enstemmig om å få belyst flere sider av de foreslåtte endringene før de vedtar en ny struktur.

I vedtaket ber de administrasjonen om:

  • En grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene.
  • Konsekvenser som endringer i sttudiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv.
  • En konsekvensutredning for kostnader til infrastruktur (lokaler og spesialtransport) som de foreslåtte endringene vil gi.

Vil se på Namsos på nytt

I vedtaket ber de spesielt om nye vurderinger av utdanningene i Namsos. I forslaget fra rektor skal nemlig sykepleierutdanningen og andre helsefaglige utdanninger flyttes fra Namsos. Det som skal eventuelt skal stå igjen er nettbaserte og samlingsbaserte studier.

Ifølge forslaget fra rektor skal sykepleierutdanningen på Namsos flyttes til Levanger. Men nå skriver styret:

«I den videre analysen bør det analyseres hva som skal til for eventuelt å ha et permanent tilbud innen sykepleierutdanning i Namsos».

Fremtidig lokalisering av farmasiutdanningen på Namsos skal også utredes, ifølge forslaget fra rektor.

Nå ber styret spesifikt om tilbakemelding på hvordan Nord universitet kan utvikle en sterkere utdanning og fagmiljø innen farmasi. De vil ha en grundigere analyse av hvorvidt det er mulig å til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøene som i dag ligger i Namsos (sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi).

Les også: