NTNU dropper alle skoleeksamener til våren
Annonse

NTNU dropper alle skoleeksamener til våren

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. november 2020

Nylig avlyste NTNU alle høstens planlagte skoleeksamener. Nå har rektor bestemt at det heller ikke blir skoleeksamener til våren.

På grunn av smittesituasjonen bestemte NTNU seg tidlig i november for å droppe alle eksamener på campus denne høsten.

Nå har rektor Anne Borg bestemt at det heller ikke blir skriftlige skoleeksamener med tilsyn våren 2021, skriver universitetet på sine nettsider.

Annonse

Dette for «å sikre at vårens eksamener blir forutsigbare både for studenter og faglærere», står det i meldingen.

Og videre:

«Eksamen kan gjøres om til hjemmeeksamen med samme lengde – eller kortere – som skoleeksamen skulle hatt, eller emnet kan få en annen vurderingsform, eksempelvis mappevurdering, muntlig, semesteroppgave, prosjektoppgave eller annet. Det er fakultetene som bestemmer eksamensform for det enkelte emne.»

Det står også at prøving av praktiske ferdigheter, hvor det er nødvendig med fysisk oppmøte, kan gjennomføres hvis det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn.  

Muntlig eksamen kan også gjennomføres med fysisk oppmøte hvis smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Rektor oppfordrer til at den karakterskala som opprinnelig er fastsatt i emnebeskrivelsen beholdes selv om vurderingsformen i emnet må endres. Det vil si at emner som opprinnelig er satt opp med bokstavkarakter beholder bokstavkarakter, så langt det er mulig.

Les også: