NTNU vurderer lønnskutt til ledere som ikke får ned midlertidigheten

Av Jørgen Svarstad

Publisert 23. april 2019

Dekaner og instituttledere som ikke får ned andelen midlertidige, risikerer å bli straffet på lønnslippen, ifølge forslag.

Universitetsavisa skriver at NTNU jobber med og diskuterer ulike tiltak for å få ned andelen midlertidige ansatte.

Dette var også tema på et møte mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene 25. februar.

I referatet fra Sentralt samarbeidsorgan står det at arbeidsgiver foreslår to tiltak:


1) «Ved enheter der vi ikke ser reduksjon av midlertidigheten, vil dette kunne inngå i lønnsvurdering for dekan og instituttleder.»
2) «En ordning med at alle midlertidige tilsettinger ut over 18 mnd. skal godkjennes av rektor.»


– Etter noen år med reduksjon av unødvendig midlertidighet ser vi at tallene har stagnert. Nå har vi fått tydelig beskjed fra statsråden om å ta i bruk kraftigere lut. Dette forutsetter at vi tenker nytt og bredt for å komme frem til ei tiltakspakke som treffer, og som samtidig er gjennomførbar i praksis, kommenterer Arve Skjærvø i HR- og HMS-avdelingen til Universitetsavisa.

Bare på blokken

Han understreker at disse forslagene foreløpig bare er på blokken til arbeidsgiver NTNU. De har ikke konkludert med om tiltaket vil være treffende, og de har heller ikke diskutert med tillitsvalgte.

I midten av mai måned avgjøres det trolig om universitetsstyret skal ta stilling til disse forslagene, ifølge Skjærvø. Han er er leder for faggruppen for strategi og arbeidsgiverfunksjon.

Les også: Disse universitetene og høyskolene har høyest midlertidighet

Universitetsavisa spør NTNU hvorfor de vurderer at alle tilsettinger ut over 18 måneder skal godkjennes av rektor.

– Hovedregelen er faste ansettelser. Midlertidighet skal være et unntak. Hovedmålet er å få ned midlertidigheten ved NTNU totalt sett. Hensikten med dette eventuelle tiltaket er å få en helhetlig praksis rundt når man ansetter i lange midlertidige stillinger og når man ikke gjør det. Vi ser en utfordring i at det kan eksistere ulik praksis fra fakultet til fakultet rundt når man ansetter midlertidig og når man heller ansetter fast. I en overgangsfase kan det være behov for å innføre et godkjenningsregime, sier Skjærvø.

I akademia er midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte dobbelt så høy som resten av arbeidslivet. Mens andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt er på 9 prosent, er andelen dobbelt så høy, 18,3 prosent. Ved NTNU var den i 2018 på 18 prosent.