Også de eldre søker stjernene

Også de eldre søker stjernene

Av Forskerforum

Publisert 28. februar 2013

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Stadig flere eldre studerer ved universiteter og høyskoler i Sverige, melder Sveriges Radio.

Fra 1993 til 2011 økte antallet eldre studenter betydelig. Antallet studenter over 55 år som er innrullert i lavere grads studier, har økt fra knappe 2200 til drøye 7500, viser tall fra Statistiska Centralbyrån.

De eldre studentene tar primært enkeltemner og ikke hele grader. På Stockholms universitet er det først og fremst humaniora – som arkeologi, kunsthistorie og språk – som lokker de eldre. Naturvitenskap, med unntak av astronomi, er ikke spesielt populært.