Pandemien ga digitaliseringsgjennombrudd for offentlig sektor
LUKK
Annonse
Annonse

Pandemien ga digitaliseringsgjennombrudd for offentlig sektor

Av NTB

Publisert 27. oktober 2021 kl. 10:52

Nesten 9 av 10 virksomheter i offentlig sektor har satt i gang langsiktige digitaliseringstiltak som en konsekvens av koronapandemien, viser en undersøkelse.

Norstat gjennomførte i sommer en undersøkelse for IT-selskapet Computas blant IT-beslutningstakere i både privat og offentlig sektor i Norge.

Ifølge  undersøkelsen har nesten ni av ti virksomheter fra offentlig sektor iverksatt langsiktige digitaliseringstiltak som følge av koronapandemien. 

– Da vi gjennomførte den samme undersøkelsen på forsommeren i 2020, tre måneder etter pandemiutbruddet, var tiltakene av mer akutt karakter. Nå, etter halvannet år i pandemi-tilstand, viser undersøkelsen at det offentlige ikke bare henger med, men har et langsiktig og offensivt fokus, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

– Dette kommer samfunnet til gode. Det vil både gi ansatte i offentlig sektor en bedre arbeidshverdag og landets innbyggere bedre tjenester, sier IT-direktøren.

96 prosent av de spurte oppgir at de har tatt i bruk nye løsninger eller tjenester, mot 47 prosent i juni i fjor. 93 prosent oppgir at de har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi og/eller digitale verktøy.

Les også: