Prestisje større hindring enn lønn for å rekruttere toppforskere
LUKK

Prestisje større hindring enn lønn for å rekruttere toppforskere

Av Julia Loge

Publisert 10. januar 2023 kl. 09:57

Internasjonal prestisje og lønn er viktige faktorer for å være konkurransedyktig i det akademiske arbeidsmarkedet, ifølge en undersøkelse.

NIFU har spurt vitenskapelig ansatte i Norge, Nederland og Storbritannia hva de mener er den største hindringen når de skal ansette de beste akademikerne. 29 prosent av vitenskapelig ansatte i Norge anser internasjonal prestisje som den største hindringen. Bare 6 prosent av svarene fra Storbritannia sier det samme.

Fakta
Barriers to attracting the best researchers: perceptions of academics in economics and physics in three European countries
Ingvild Reymert, Agnete Vabø og Siri Brorstad Borlaug (NIFU), sammen med Jens Jungblut (UiO)
Journal of Higher Education
I artikkelen argumenterer forskerne for at fokuset på prestisje sannsynligvis har en sammenheng med Norges avsidesliggende plassering i Europa, i tillegg til at norske universiteter ikke skårer like høyt på internasjonale målinger som eksempelvis britiske universiteter.

Respondentene fra Storbritannia anser lønn som den største hindringen. I Nederland og Norge er det også ansett som en stor hindring, men akademikere i Nederland anser arbeidsmengde som den største hindringen.

Annonse

Forskerne finner også store forskjeller i svarene basert på fagområder. Der halvparten av økonomene anså lønn som den største barrieren, anså kun en fjerdedel av fysikerne det samme. I tillegg vektla økonomene prestisje som en viktig hindring dobbelt så mange ganger som fysikerne.

  • Les også: