Rekordmange har søkt om studieplass. Dette er de mest populære studiene.
Annonse

Rekordmange har søkt om studieplass. Dette er de mest populære studiene.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 23. april 2021

Et helt nytt studium ble landets mest populære.

I 2020 var det en kraftig økning i søkingen til høyere utdanning. Mye av økningen ble satt i sammenheng med koronasituasjonen, med blant annet usikkerhet i arbeidsmarkedet.

Nå er årets søkertall klare. De viser at veksten fortsetter, vi har nok et rekordår.

Annonse

154 088 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette er en økning på 2,2 % fra 2020, skriver Samnordna opptak i en pressemelding.

– I Samordna opptak vet vi ikke hvorfor folk velger å søke som de gjør, men vi kan konstatere at veksten i søkertall er størst for søkere over 30 år både til fagskoler, universiteter og høgskoler. Det er samtidig færre 18- og 19-åringer som søker sammenlignet med i fjor. Vi ser ingen klare tendenser til at flere vil studere i hjemfylket sitt, sier Terje Mørland, direktør for utdanningstjenester i Unit.

Nytt toll-studium mest populært

Utdanningsområdet med sterkest prosentvis økning i antall førstevalgssøkere er «jus» (rettsvitenskap, politiutdanning, med mer) som har 2 972 flere førstevalgssøkere enn i fjor (37,4 % økning). En stor del av denne økningen skyldes et nytt studium innen «Toll, vareførsel og grensekontroll», som med 2 064 førstevalgssøkere også har flest førstevalgssøkere per studieplass (59).

Også andre utdanninger innen jus opplever økning i antall førstevalgssøkere, spesielt politiutdanningen.

Utdanningsområde «økonomisk-administrative fag» har nest høyest prosentvis økning med 1 527 flere førstevalgssøkere enn i fjor, en økning på 8,0 %.

Dette er de mest populære studeieprogrammene, målt i antall søkere per studieplass:

 • Toll, vareførsel og grensekontroll, Universitetet i Stavanger (59 førstevalgssøkere pr. studieplass)
 • Vernepleie, deltid, VID vitenskapelige høgskole (Sandvika) (22,9 førstevalgssøkere pr. studieplass)
 • Arkitekt, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, (22,9 pr. studieplass)
 • Økonomi og ledelse, deltid, Oslomet, (22,6 pr. studieplass)
 • Vernepleie, VID vitenskapelige høgskole (Bergen, deltid) (18,6 pr. studieplass)
 • Psykologi UiO (høst) (17 pr. studieplass)
 • Paramedisin, NTNU (16,7 pr studieplass)
 • Luftfartsfag, Universitetet i Tromsø, (15,9 pr. studieplass)
 • Økonomi og ledelse, Oslomet (14,8 pr. studieplass)
 • Honoursprogram, Samfunnsvitenskap, UiO (14,5 pr. studieplass)

Og dette er de fem studiene som totalt sett hadde flest søkere:

 • Siviløkonomutdanningen, NHH, Bergen: 2 221
 • Toll, varehandel og grensekontroll, UiS, Stavanger: 2 064
 • Rettsvitenskap, UiB, Bergen: 1 973
 • Rettsvitenskap, UiO, Oslo: 1 928
 • Arkitekt, AHO, Oslo: 1 253

Her er nedgangen størst

Utdanningsområdene som har størst prosentvis nedgang, er lærerutdanning hvor 553 færre søkere har lærerutdanning som førstevalg sammenlignet med i fjor (-4,3 %). Også i fjor opplevde lærerutdanningene en stor nedgang.

Samfunnsfag har 1 498 færre førstevalgssøkere (-7,7 %), idrettsfag som har 380 færre førstevalgssøkere (- 10,5 %).

Reiseliv som har 102 færre førstevalgssøkere i årets opptak (-22,3 %).

Til medisinstudier er det 5,5 førstevalgssøkere per studieplass, en nedgang fra i fjor da det var 6,5 førstevalgssøkere per plass. Samordna opptak skriver at nedgangen skyldes en kombinasjon av økning i antall studieplasser og en liten nedgang i antall førstevalgssøkere. Selv om søkertallene til medisin har gått litt ned i år, så er de fortsatt høyere enn alle år før 2020, da medisinstudiene hadde en kraftig økning i søkertall.

Stor nedgang ved Universitetet i Oslo. Samisk Høgskole øker mest.

Her er tallene som viser den prosentvise endringen i antall førstevalgssøkere fra 2020 til 2021. Som tabellen viser, hadde Samisk høgskole den største økningen. Universitetet i Oslo, Idrettshøgskolen og Fjellhaug Internasjonale høgskole opplevde den største prosentvise nedgangen.