Forskeres rettigheter til Høyesterett
LUKK

Forskeres rettigheter til Høyesterett

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. september 2016 kl. 10:42

Forskerforbundet og Universitetet i Oslo møtes i Høyesterett, i en rettssak som kan sette punktum for spørsmålet om fortrinnsrett for forskere.

Advokat i Forskerforbundet, Mariann Helen Olsen.

– Medlemmet fikk fullt medhold i Lagmannsretten og saken ble påanket av motparten. Medlemmet får også juridisk bistand i ankesaken for Høyesterett, sier advokat Mariann Helen Olsen.

Fakta
<
I februar i år vant Forskerforbundet en stor seier i Borgarting lagmannsrett. Forbundet representerte et medlem som hadde vært midlertidig ansatt forsker ved Universitetet i Oslo (UiO) i 18 år. Han hadde fått sparken etter å ha stått i ulike stillinger som eksternt finansiert forsker, med begrunnelse at finansieringen var bortfalt. Retten fant at han var å anse som internt finansiert fordi UiO hadde latt ham utføre arbeidsoppgaver, som forskning, undervisning og veiledning, også etter at den eksterne finansieringen var slutt. Retten konkluderte at han var å anse som fast ansatt, og kom også til at han hadde fortrinnsrett på ledige professor- eller førsteamanuensisstillinger. UiO ble også idømt å betale mannen erstatning på 75000 kroner, og saksomkostninger på 277000 kroner.

 

Prinsipiell sak

Universitetet i Oslo, representert ved regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig valgte å anke saken, som nå er akseptert fremmet for Høyesterett. Rettssaken vil finne sted 3. november. Ifølge Høyesterett er spørsmålet som skal behandles kun om «tjenestemannsloven §13 åpner for fortrinnsrett til stillinger som professor/førsteamanuensis.» Fortrinnsretten slår til når en fast ansatt i staten mister jobben. Da skal andre passende stillinger vurderes. UiO mener fortrinnsrett til professor- eller førsteamanuensisstilling er et avansement for en ansatt i en ren forskerstilling. Lagmannsretten konkluderte imidlertid at ansatte i rene forskerstillinger kan ha slik fortrinnsrett, hvis de oppfyller kvalifikasjonskravene til stillingen, siden det ikke innebærer et lønnsmessig avansement.

Ifølge UiO har Høyesterett tatt inn saken som en ren prinsipiell problemstilling. Det kan antyde at utfallet av Høyesteretts behandling ikke får praktiske konsekvenser for forskerens ansettelsesforhold, men UiO vil ikke svare direkte på hvilken betydning saken kan få for forskeren.

– Saken er av prinsipiell karakter for UiO. Problemstillingen har ikke vært behandlet av Høyesterett tidligere, og det foreligger to motstridende dommer fra Borgarting lagmannsrett. Vårt ståsted er at en førsteamanuensisstilling vil utgjøre et avansement for en forsker og at en forsker derfor ikke kan hevde fortrinnsrett til denne type stillinger. Høyesterett har vurdert problemstillingen til å være av prinsipiell karakter og på denne bakgrunn tatt opp saken til behandling, sier personaldirektør ved UiO Irene Sandlie til Forskerforum.

– Hva kan Høyesteretts behandling ha å si for forskerens arbeidsforhold?

– Det er en ren prinsipiell problemstilling Høyesterett skal ta stilling til. Utover dette ønsker ikke UiO å kommentere saken.

Får juridisk bistand

Dette blir advokat Mariann Helen Olsens andre møte med regjeringsadvokaten i Høyesterett. Sist gang tapte Forskerforbundet mot Universitetet i Tromsø. Hun vil ikke kommentere saken ytterligere utover å bekrefte at Forskerforbundet vil representere medlemmet videre.

– Medlemmet har fått juridisk bistand fra Forskerforbundet både ved behandling i Tingretten og i Lagmannsretten. Medlemmet fikk fullt medhold i Lagmannsretten og saken ble påanket av motparten. Medlemmet får også juridisk bistand i ankesaken for Høyesterett, sier Olsen.