Riksantikvaren: Departementet vil flytte ressurser, fagforeninger advarer om konsekvensene
LUKK
Annonse
Annonse

Riksantikvaren: Departementet vil flytte ressurser, fagforeninger advarer om konsekvensene

Av Asle Olav Rønning

Publisert 6. februar 2024 kl. 09:33

Tre fagforeninger hos Riksantikvaren ber Klima- og miljødepartementet gjøre om vedtak om å kreve betaling for samordning av arkivtjenester.

«En ytterligere uttynning av ressurser i Riksantikvarens arkivfunksjon vil få store konsekvenser for dagens tjenestetilbud,» heter det i et felles opprop fra lokallagene til Forskerforbundet, NTL og Akademikerne.

Budskapet er rettet mot Klima- og miljødepartementet, som er overordnet myndighet for Riksantikvaren. Departementet har vedtatt å samordne arkiv og andre oppgaver på tvers av sine underliggende etater.

Samordningen av arkivtjenester er gjort ved at de er samlet i Miljødirektoratet, en annen av etatene som er underlagt samme departement. Denne samordningen har ifølge fagforeningene fungert dårlig. De skriver at det har bygd seg opp store etterslep på journalføring etter at samordningen ble iverksatt. Det går blant annet ut over offentlighetens mulighet for innsyn.

− I 2022 overførte vi to medarbeidere til den felles administrative funksjonen i Miljødirektoratet. Slik vi ser det, har det ikke fungert på en god måte, sier Bjørn-Håkon Eketuft Rygh, leder for Forskerforbundets lokallag hos Riksantikvaren.

Kan miste to årsverk

Nå er Riksantikvaren pålagt å betale Miljødirektoratet for tjenestene. Dette innebærer ytterligere to årsverk, ifølge fagforeningene. I oppropet ber de departementet om å snu.

Fakta
Klima- og miljødepartementet har samordnet arkivtjenestene hos sine underliggende etater.

Disse etatene er omfattet av samordningen:
- Miljødirektoratet
- Meteorologisk institutt
- Polarinstituttet
- Riksantikvaren
- Artsdatabanken
- Norsk kulturminnefond
- Senter mot marin forsøpling

Rygh sier at det som er igjen av arkivfunksjonen er knyttet til Riksantikvarens historiske arkiv, og er en del av kjernevirksomheten.

− Nå tar de ressurser fra historisk arkiv, som ikke er en del av samordningen. Vi blir sittende igjen med én arkivmedarbeider som i tillegg til å ha ansvar for de gjenværende oppgavene i det historiske arkivet også har fått nye oppgaver knyttet til koordinering og oppfølging av de administrative arkivtjenestene som blir levert fra Miljødirektoratet, sier han til Forskerforum.

Forskere og privatpersoner er blant brukerne av det historiske arkivet. Det brukes også av offentlig forvaltning i forbindelse med bygningsvern og saker om tilskudd og ved arealplanlegging.

Fagforeningene hos Riksantikvaren frykter at departementets nye vedtak i praksis betyr kutt, ved at det må hentes ressurser fra andre deler av virksomheten.

− Dette blir vanskelig, siden vi har stått i nedbemanning siden 2016, sier Rygh.

Ingen ansatte skal flyttes

Klima- og miljødepartementet er ikke enig i at Riksantikvaren blir skadelidende. Ekspedisjonssjef Frode Tarjei Selman viser til at det ikke legges opp til at noen ansatte skal endre arbeidsgiver.

Departementet framhever at hensikten med samordningen er å skape mer effektive og robuste kompetansemiljøer for hele klima- og miljøforvaltningen.

− Vi har ingen planer om å endre på ansvaret for Riksantikvarens historiske arkiv. Det er bred enighet om at det historiske arkivet hos Riksantikvaren har en annen rolle og funksjon der, enn hos mange andre virksomheter, heter det i epost fra Selman til Forskerforum.

Departementet opplyser at vedtaket om å overføre ressurser tilsvarende to nye årsverk skal iverksettes i 2024.

Gikk i mot konsulentrapport

Fagforeningene viser på sin side til at planer som samordning av funksjon på tvers av etatene har en lang forhistorie. En rapport laget av konsulentselskapet PwC konkluderte i 2017 med å ikke anbefale samordning av arkivtjenester. Klima- og miljødepartementet vedtok likevel å gjøre dette.

Selman bekrefter at løsningen som ble valgt er en annen enn det konsulentselskapet anbefalte.

− Klima og miljødepartementet har gjort en annen vurdering. Vi mener at dagens samordning gir en mer effektiv og robust løsning for sektoren som helhet enn den løsningen PwC-rapporten anbefaler, skriver Selman.

Fagforeningene mener stadig omstilling er en stor belastning for Riksantikvarens arkivmedarbeidere.

«En stor del av slitasjen skyldes en opplevd manglende respekt og forståelse for gjenværende kompetanse, oppgaver og tjenester i Riksantikvarens arkiv,» heter det i oppropet.

− En viktig sak

Ledelsen hos Riksantikvaren er avmålt i sin kommentar.

− Dette er en viktig sak for Riksantikvaren, og vi er i dialog med Klima- og miljødepartementet om saken. På det nåværende tidspunkt er det ikke riktig for oss å kommentere dette videre. Fagforeningene står selvsagt fritt til å ytre seg, skriver kommunikasjonsdirektør Trude Luice Isaksen hos Riksantikvaren i en epost til Forskerforum.

Artikkelen er endret 07.02.2024 klokka 10.45. En tidligere versjon av artikkelen kunne tolkes som at årsverk skulle flyttes mellom etatene. Det korrekte er at Riksantikvaren er pålagt å betale Miljødirektoratet for å utføre arkivtjenester, noe fagforeningene frykter vil ramme øvrig virksomhet.

Les også: