– Universitetene bør avvikle innovasjonsselskapene

Av Julia Loge

Publisert 25. november 2019

Målet var at forskning skulle bli til jobber. Fagfolk mener ordningen fungerer så dårlig at den må legges ned.

En ny rapport kommer med knusende dom over ordningen som skal sikre at forskernes ideer kommer samfunnet til gode, skriver Aftenposten.

Norske universiteter og andre som driver med forskning, har egne selskaper som skal sørge for at forskernes ideer og resultater blir til fremtidsrettede bedrifter. Disse kalles Technology Transfer Offices (TTO).

Nå gjennomgår næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) alle virkemidlene staten bruker for å fremme nyskaping og næringsliv, slik som TTO-ordningen.

Fakta
De seks eldste TTO-ene er:
Inven2 i Oslo, Vestlandets Innovasjonsselskap i Bergen, Kjeller Innovasjon i Akershus, Norinnova i Tromsø, NTNU Technology Transfer og Sintef TTO i Trondheim.

Simula har gjennomgått samlede inntekter ved de seks eldste TTO-ene og sammenlignet dem med omsetningen i selskapene de har vært med på å starte opp og har eierandeler i. Omsetningen er «veldig lite sammenlignet med ressursene som er satt inn», ifølge Kyrre Lekve, nestleder ved Simula forskningssenter.

– Universitetenes nyskapingsselskaper har ikke klart å omsette forskningen til produkter, bedrifter og arbeidsplasser. Vi kan trygt fastslå at strategien har vært kostbar og lite vellykket. Derfor bør de legges ned i sin nåværende form, sier Lekve til Aftenposten.

Han mener det er en ulempe at de kommersielle ideene sendes til egne selskaper utenfor universitetene.

Direktør Ole Kristian Hjelstuen ved TTOen Inven2 mener det finnes flere måter å måle hva TTO-ene har fått til, enn metoden Simula har brukt.

– Ser du på samlet verdi på portefølje-selskaper kan Inven2 vise til verdiskapning for ti milliarder kroner, sier Hjelstuen til avisen.

Direktørene i NTNU Techology Transfer og Vestlandets Innovasjonsselskap er heller ikke enige i Lekves påstand.