Skal evaluere doktorgradsutdanningen
LUKK

Skal evaluere doktorgradsutdanningen

Av Redaksjonen

Publisert 7. september 2011

Norges forskningsråd skal vurdere om norsk doktorgradsutdanning er god nok.

Fakta

 

Samlet fikk SV 4,1 prosent av stemmene i kommunestyrevalget, mot 6,2 prosent i 2007, og 4,3 prosent i fylkestingsvalget, mot 6,5 prosent i 2007.

Resultatet er det dårligste for partiet siden 1979. Dersom resultatet gjaldt et stortingsvalg, ville SV fått sju representanter, mot elleve i dag.

– Evalueringen skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å foreta endringer i doktorgradsutdanningen. Det blir spesielt interessant å se om Norge lykkes i å utdanne de doktorgradsstipendiatene samfunnet trenger på en effektiv måte, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anders Hanneborg i en uttalelse.

Internasjonal standard

Annonse

Forskningssrådet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å evaluere doktorgradsutdanningen i Norge og har gitt oppdraget videre til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu).

Ifølge Forskningsrådet skal evalueringen være systemrettet med mål å få frem variasjoner i doktorgradsutdanningen mellom fag og institusjoner. Evalueringen skal vurdere om doktorgradsutdanningen holder høy internasjonal standard, om den er godt nok organisert, om ressursene utnyttes på en god måte og om samfunnet får riktig og nødvendig kompetanse.

Før sommeren

Da doktorgradsutdanningen i Norge ble evaluert i 2002, var konklusjonen at utdanningen var jevnt over god, men at det var en utfordring med tanke på kvalitet at mange og til dels små fagmiljøer hadde ansvar for doktorgradsopplæringen. Nå blir dette aspektet vurdert spesielt.

Nifu skal gjennomgå eksisterende dokumentasjon og intervjue ulike interessenter innenfor doktorgradsutdanningen, dessuten skal utdanningene gjøre en selvevaluering.

Resultatene fra evalueringen skal presenteres i en rapport. Rapporten skal etter planen være ferdig innen 30. juni.