Skal evaluere doktorgradsutdanningen
LUKK
Annonse
Annonse

Skal evaluere doktorgradsutdanningen

Av Redaksjonen

Publisert 7. september 2011 kl. 09:00

Norges forskningsråd skal vurdere om norsk doktorgradsutdanning er god nok.

Fakta
<

– Evalueringen skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å foreta endringer i doktorgradsutdanningen. Det blir spesielt interessant å se om Norge lykkes i å utdanne de doktorgradsstipendiatene samfunnet trenger på en effektiv måte, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anders Hanneborg i en uttalelse.

Internasjonal standard

Forskningssrådet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å evaluere doktorgradsutdanningen i Norge og har gitt oppdraget videre til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu).

Ifølge Forskningsrådet skal evalueringen være systemrettet med mål å få frem variasjoner i doktorgradsutdanningen mellom fag og institusjoner. Evalueringen skal vurdere om doktorgradsutdanningen holder høy internasjonal standard, om den er godt nok organisert, om ressursene utnyttes på en god måte og om samfunnet får riktig og nødvendig kompetanse.

Før sommeren

Da doktorgradsutdanningen i Norge ble evaluert i 2002, var konklusjonen at utdanningen var jevnt over god, men at det var en utfordring med tanke på kvalitet at mange og til dels små fagmiljøer hadde ansvar for doktorgradsopplæringen. Nå blir dette aspektet vurdert spesielt.

Nifu skal gjennomgå eksisterende dokumentasjon og intervjue ulike interessenter innenfor doktorgradsutdanningen, dessuten skal utdanningene gjøre en selvevaluering.

Resultatene fra evalueringen skal presenteres i en rapport. Rapporten skal etter planen være ferdig innen 30. juni.