Skylder publiseringspresset på forskerne selv
LUKK

Skylder publiseringspresset på forskerne selv

Av Julia Loge

Publisert 28. februar 2018 kl. 16:05

Biologiprofessor Dag O. Hessen ber forskere ta en pust fra publiseringstredemøllen og vurdere hva de egentlig vil med forskerlivet sitt.

– Vi trenger et indremedisinsk oppgjør, konstaterte Dag O. Hessen da han presenterte sin nye bok, Sannhet til salgs, på Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Med det peker han på to ting, at publiseringspresset er for stort, og at forskere bør ta seg en pust i bakken innimellom og vurdere hva de bidrar med til samfunnet, men som ikke kan måles på den altoverskyggende impact-faktor.

Kamp om prestisje

– Det publiseres for mye i dag, det tror jeg er helt åpenbart, konstaterer Hessen til Forskerforum.

Ifølge Hessen handler publiseringspresset mye om forskernes interne kamp om prestisje, ikke bare om at publisering er ett av insentivmålene som avgjør hvor mye penger universitetet får fra staten.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, bekreftet dette under lanseringen. Ifølge han kommer bare 145 millioner av UiOs samlende inntekter på 5 milliarder fra verdsetting av publisering.

Hessen innrømmer at han kaster stein i glasshus når han kritiserer dem som prioriterer mange artikler framfor noen få, langsiktige arbeider.

– Jeg publiserer mye jeg også, og kanskje mer enn jeg burde, sier han.

Enkelt mål på suksess

Hessen mener at en av grunnene til at publiseringspresset har blitt så stort, er at sektoren selv har etterspurt enkle, kvantitative mål på suksess.

Han mener selv at han har lagt for stor vekt på siteringsfaktoren til søkerne når han har sittet i ansettelseskomiteer. Undervisning har blitt en tilleggsfaktor og utadrettet virksomhet bare har bidratt til underordnet justering. Nå sier han at han gjerne heller skulle sett på hvor original forskningen er.

– En eller to smarte ideer bør vekte mer enn en haug med artikler. Men det er vanskelig og krever mer arbeid enn å se siteringsfaktor.

Det var god stemning og bred enighet om å forsvare den frie forskningen på boklanseringen med Halvor Finess Tretvoll, forlagsredaktør i Res Publica (t.v), Dag O. Hessen, Iselin Nybø statsråd for forskning og høyere utdanning (V) og Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (t.h.). Foto: Julia Loge

Heller bøker og kronikker

– Jeg er i en ekstremt privilegert posisjon, jeg kan velge vekk et par artikler i året og heller skrive en bok, sier Hessen.

– Mener du at alle burde gjøre det?

– Jeg vil nødig bruke meg selv som forbilde, men det er en fornuftig øvelse å tenke gjennom hva man vil med sin rolle som forsker med jevne mellomrom. Vil man formidle kunnskap til folket? Gjøre noe som er til nytte for samfunnet i vid forstand?

Hessen har også skrevet bok om karbon og klima, men synes for få av forskerne som jobber med klimaendring deltar i miljødebatten utad. Ikke at alle trenger å gjøre det, men i dag prioriterer for mange vekk aktiviteter som premieres mindre enn artikkelskriving.

– Man har en stor påvirkningsmakt hvis man griper sjansen, når jeg snakker om evolusjon eller klima så føler jeg at jeg blir hørt. Kan godt hende at når min karriere er over, og jeg ser meg tilbake, så kan det være det er den innsatsen som har betydd mest, selv om jeg også håper at forskningen min betyr noe.

  • Les mer: