Slår sammen tre direktorater:– Behov for å rydde opp
Annonse

Slår sammen tre direktorater:– Behov for å rydde opp

Av Lina Christensen

Publisert 4. februar 2021

Direktoratene Diku, Kompetanse Norge og deler av Unit skal omorganiseres og slås sammen til et større direktorat fra 1. juli.

– Tilbakemeldingene vi får er helt tydelige på at det er behov for å rydde opp i systemet. Utdanningssektoren vår når stadig nye milepæler og utvikler seg hele tiden, noe som betyr at også apparatet rundt må tilpasse seg. Det nye direktoratet vil spille en stor rolle for å nå nye mål om kvalitet, kapasitet og tilgjengeliggjøring av utdanningssystemet vårt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Flere av Kunnskapsdepartementets underliggende direktorater slås sammen, melder regjeringen i dag.

Annonse

I stedet skal det etableres ett nytt direktorat med ansvar for høyere utdanning og kompetansepolitikk, og ett tjenesteleveranseorgan som skal levere tjenester innen IKT og forskningsdata.

Les brevet Kunnskapsdepartementet har sendt til de berørte organene.

Dette er endringene

Det nye direktoratet vil bestå av:

  • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
  • Kompetanse Norge
  • Deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit).
  • Universell, som i dag er tilknyttet NTNU, vil også bli en del av direktoratet.
  • Direktoratet vil også få oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) AS.

Kompetanse Norge, Diku og deler av Unit slås sammen fra 1. juli 2021. Hovedkontoret for det nye direktoratet blir i Bergen, men dagens lokaliseringer i Oslo, Trondheim og Tromsø beholdes.

I tillegg skal det opprettes et såkalt tjenesteleveranseorgan, der Unit skal inngå, som skal ha ansvar for å levere tjenester innen IKT og forskningsdata. Units digitale tjenesteleveranser organiseres sammen med Uninett og deler av NSD fra 1. januar 2022. Hovedkontoret skal være i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo.

Omorganisering av oppgaver hos Nokut

Nokut skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan av høyere utdanningsinstitusjoner. Oppgaver som ikke er tilknyttet tilsyn og akkreditering skal derfor overføres til det nye direktoratet. Nokuts oppgaver skal utredes nærmere i gjennomgangen av ny universitets- og høyskolelov, som etter planen skal sendes på høring sommeren 2021.

– Det er en spennende prosess regjeringen setter i gang, og vi ser frem til å bidra konstruktivt i dette arbeidet. Vår ambisjon er at NOKUT også fremover skal være et kompetent og moderne tilsyns- og akkrediteringsorgan med legitimitet i samfunnet og i sektoren, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje, før hun fortsetter:

– For å kunne bidra til fortsatt kvalitetssikring og -utvikling også i fremtiden, må vi ta vare på den kunnskapen vi har bygget opp og de erfaringene vi har fått siden vi ble etablert i 2003. God kunnskap om kvalitetstilstanden er vårt viktigste redskap for å lykkes med dette arbeidet.

Slik påvirker det de ansattes arbeidssituasjon

Ifølge pressemeldingen er det ikke planlagt nedbemanning i forbindelse med etableringen. Omorganiseringen vil imidlertid innebære endringer for de ansatte. Dagens lokaliseringer i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo beholdes. Regjeringen har bestemt at antall og andel ansatte i Oslo ikke skal øke, og at noen oppgaver, funksjoner og arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo i løpet av en femårsperiode.

Bakgrunnen for omorganiseringen er blant annet tilbakemeldinger Kunnskapsdepartementet har fått gjennom arbeidet med ny styringspolitikk for universiteter og høyskoler, som skal legges fram senere i år. Tilbakemeldingene går på at det har vært for mange overlappende oppgave- og ansvarsområder.

Rolleblanding og uklar oppgavefordeling

Det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

­– Ett nytt og felles direktorat vil gjøre det enda litt enklere å se kompetansepolitikken i sammenheng på tvers av fagskoler, høyskoler og universiteter. Det vil også gjøre det enklere for disse institusjonene til å forholde seg til en istedenfor mange direktorater. Jeg har store forventninger til at dette vil bidra til å styrke voksnes kompetanse på alle utdanningsnivåer, sier Asheim.

Ifølge Khrono har direktør Roar Olsen i Unit vært en av pådriverne for omorganiseringen, som er et svar på kritikken som har kommet mot direktoratene om rolleblanding og uklar oppgavefordeling.