Slik blir høstsemesteret ved NTNU
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir høstsemesteret ved NTNU

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved NTNU.

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra NTNU gitt 7. august.

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

–  I arbeidet med høstens timeplaner er det blitt vektlagt at alle skal ha noe undervisning på campus og at NTNUs førsteårsstudenter har blitt prioritert. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus. Vi har jobbet med å kartlegge hvordan de enkelte undervisningslokalene kan benyttes, innenfor gjeldende smittevernregler. Vi har kartlagt hvor store grupper som kunne samles i ulike arealer og planlagt timeplanene ut ifra dette. 

Det er om lag 80 prosent av den timeplanfestede undervisningen ved NTNU (forelesninger, seminarer, øvinger, lab-aktivitet etc.) som er planlagt å skje fysisk på campus høsten 2020. For å få plass til mer undervisning på campus legges også undervisning til klokken 18.  En god del av timeplanlagte aktiviteter skal være på campus. Omtrent halvparten av alle emner som er timeplanlagt i høst har undervisningsaktivitet som går digitalt. I hovedsak gjelder dette forelesninger, og spesielt i emner med store forelesningsgrupper. 

Timeplanen legges kun én gang i høst. Det betyr at timeplanen ikke endres selv om reglene for smittevern skulle bli mindre strenge. Fagmiljøene kan innenfor eget handlingsrom gjøre tilpasninger, som å tillate større grupper av studenter, eller slå sammen mindre grupper etc., sier Marit Reitan, prorektor for utdanning.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

–  I slutten av juni ble det besluttet at hovedregelen var oppmøte på arbeidsplassen 10. august og at hjemmekontor skulle avtales særskilt mellom ansatt og leder.  
I løpet av sommerferien har smittesituasjonen i Norge endret seg. Myndighetene kom med ny informasjon i uke 31 der de påpekte at hjemmekontor fortsatt bør være mulig for å forhindre smitteutbrudd, særlig i de store byene der arbeidstakerne er mer avhengig av kollektivtransport. 

NTNU er en stor organisasjon og det er nødvendig å tilpasse bruk av hjemmekontor med tilstedeværelse slik at den faglige virksomheten fungerer tilfredsstillende.  Dette vil kunne innebære løsninger der medarbeidere fortsatt har hjemmekontor, eller deler arbeidstiden mellom hjem og kontor.  Hjemmekontor skal fortsatt avtales mellom ansatte og leder, men for å bidra til mindre smitte skal terskelen for hjemmekontor være lavere enn det som ble besluttet i juni.  

NTNU vil iverksette nødvendige tiltak hvis smittesituasjonen forverres, eksempelvis redusere gjenåpningsgraden hvis det blir nødvendig. Dersom smittevernreglene ikke kan ivaretas fullt ut, skal leder fortsatt i samarbeid med ansatte lage en turnusordning som ivaretar smittevern og fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

På NTNU står vi overfor en stor tilstrømming av studenter og ansatte nå ved semesterstart. Dersom vi får utbrudd på våre campuser, forventes vi å bistå våre tre vertskommunener med smittesporing. Det er kommunene som er ansvarlig for smittesporingen, men vi har en viktig rolle både i å forhindre smitte og bidra i arbeidet med sporing hvis det blir nødvendig, sier Ida Munkeby, organisasjonsdirektør ved NTNU.

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

– Alle nye studenter  kan delta i fadderuka, men det vil også bli en annerledes fadderuke. Det legges opp til alternative løsninger og mange linjerforeninger oppretter mindre faddergrupper. Det er laget felles retningslinjer for aktiviteter under mottak av studenter, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.

– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

– Alle studenter og ansatte på gjennomføre smittevernkurs før de kommer på campus. I tillegg er det laget egne retningslinjer for oppmøte og besøk på campus og for  Smittevern og smittereduserende tiltak, sier Reitan.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

– Basert på dagens situasjon vurderer vi det slik at en del aktivitet på campus vil være mulig høsten 2020, med smitteverntiltak. Hvis det viser seg i løpet av høsten at det ikke er mulig å holde eksamen med fysisk oppmøte, må eksamen avvikles på annen måte. Eksamen skal i utgangspunktet gå som planlagt ut fra det som er fastsatt i emnebeskrivelsen for studieåret 20/21.  Kapasiteten er naturligvis noe redusert. Det er ulike tiltak som vurderes, blant annet ulike oppstartstidspunkt. Fagmiljøene har fått mulighet til se hvilke emner som kan få endret vurderingsform. Det kan for eksempel være å endre fra skoleeksamen til hjemmeksamen, mappevurdering eller rapport. 

Les også: