slutt-p--personlig-stipend

Forskningsrådet vil at postdoktorstipender skal knyttes til større forskningsmiljøer, sier direktør Anders Hanneborg.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Det er viktig at postdoktorene knyttes til et større forskningsmiljø. Det gjør de når de inngår i forskerprosjekter eller unge forskertalent-prosjekter i FRIPRO. Derfor konsentrerer vi midlene til disse søknadstypene. For de yngre forskerne som ønsker å knytte seg til et internasjonalt forskningsmiljø, har vi opprettet et eget mobilitetsstipend, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Fra og med utlysningen av FRIPRO i 2015 vil det derfor ikke lenger lyses ut personlig postdoktorstipend.

Tall fra de siste årene viser at det allerede i dag finansieres langt flere postdoktorstipend innenfor forskerprosjekter enn personlige postdoktorstipend i FRIPRO. Bare 20 av 104 postdoktorstipender som fikk støtte etter utlysningen i 2013 var personlig postdoktorstipend. Når denne søknadstypen avvikles, blir det mere midler til å ansette postdoktorer innenfor forskerprosjekter og unge forskertalenter-prosjekter, skriver Forskningsrådet.